Volati fortsätter att växa genom förvärvet av MAFI Group AB

Report this content

Volati har förvärvat samtliga aktier i MAFI Group AB, en global marknadsledande leverantör av infästningslösningar för till exempel telekomutrustning och solpaneler. MAFI kompletterar vår verksamhet inom Scanmast väl, och genom dessa två bolag har Volati skapat en stark position inom lösningar för kritisk infrastruktur. MAFI omsätter cirka 325 MSEK och har en lönsamhet i linje med Volati som helhet.

Förvärvet av MAFI är Volatis fjärde förvärv under 2022 och stärker ytterligare positionen inom kritisk infrastruktur – ett område där Volati ser stor potential till fortsatt strukturell tillväxt. Förvärvet av MAFI passar därför väl in i tillväxtstrategin att stärka positionen inom lösningar för kritisk infrastruktur genom ett bredare erbjudande. MAFI och Scanmast kommer fortsätta möta marknaden som två bolag.

– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva MAFI. Det är ett välskött bolag med stort tekniskt kunnande som bidrar till att utveckla vårt erbjudande inom infrastrukturlösningar för telekommarknaden tillsammans med Scanmast. Det ger oss även ett insteg till den attraktiva marknaden för solpaneler, säger Nicklas Margård, chef Affärsområde Industri.

MAFI är ett entreprenörsdrivet bolag med cirka 50 anställda som uppvisat stark tillväxt de senaste åren. Bolaget grundades 1992 med säte i Mora och utöver Sverige finns det representerat i USA, Kina och Kenya. Bolaget har en stark marknadsposition inom infästningslösningar för telekomutrustning och har också etablerat sig på solcellsmarknaden med infästningslösningar för solpaneler. MAFI har en bred produktportfölj samt långa och goda kundrelationer.

– Tillfället var inne för mig som byggt upp MAFI under 20 års tid att lämna över till nya ägare som kan stötta bolaget i nästa tillväxtfas. Jag ser mycket positivt på att Volati blir nya ägare till MAFI, speciellt som deras ägarhorisont är evig. För mig var det viktigt med en långsiktig och stabil ägare som ger rätt förutsättningar för att vidareutveckla bolaget och förstärka vårt erbjudande till våra kunder, säger Pierre Bengtsson, VD och storägare i MAFI Group.

Finansieringen sker genom Volatis befintliga kreditfaciliteter och förvärvet sker med omedelbart tillträde till aktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nicklas Margård, chef Affärsområde Industri, 076-200 85 78, nicklas.margard@volati.se
Andreas Stenbäck, vd Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post:
info@volati.se

Organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av affärsområdena Salix Group och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 18 länder, cirka 1 800 anställda och en årlig omsättning om drygt 6 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.