Volati fortsätter att växa genom förvärvet av Meag Va-system

Report this content

Volati har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Meag Va-system, en ledande leverantör av lösningar i betong för infrastruktur kopplat till vatten och avlopp. Förvärvet är ett tilläggsförvärv till affärsenheten S:t Eriks inom affärsområdet Industri. Förvärvet innebär en betydande förstärkning av S:t Eriks marknadsposition inom VA-infrastruktur och adderar såväl nya produktprogram som produktionskapacitet. Meag Va-system omsatte cirka 190 Mkr under det senaste räkenskapsåret.

Förvärvet av Meag Va-system är Volatis sjunde förvärv under 2021 och årets andra tilläggsförvärv till S:t Eriks. Genom förvärvet har S:t Eriks skapat en starkare position inom infrastruktur – ett område där Volati ser potential till fortsatt strukturell tillväxt. Inklusive Meag Va-system ökar S:t Eriks omsättning på årsbasis till cirka 1 390 Mkr.

– Tilläggsförvärv till befintliga bolag är en viktig del i Volatis strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt. De ger möjlighet till att komplettera och stärka befintligt erbjudande samtidigt som ytterligare värde kan skapas genom synergier. S:t Eriks har en uttalad ambition att vara Sveriges bästa leverantör av lösningar för VA-infrastruktur. Genom förvärvet blir S:t Eriks en marknadsledande leverantör inom sin nisch samtidigt som det skapar möjligheter till betydande synergier, exempelvis relaterat till inköp. Vi är därför glada över möjligheten att förvärva Meag Va-system, säger Nicklas Margård, chef för affärsområde Industri.

Meag Va-system är ett entreprenörsdrivet företag med cirka 90 anställda och huvudkontor i Västerås. Erbjudandet utgörs bland annat av rörledningar, brunnar och pumpstationer. Företaget har en stark marknadsposition i Mellansverige och visar god lönsamhet. Bolaget har fyra produktionsanläggningar belägna i Västerås, Hallsberg, Vänersborg och Stora Skedvi.

– Jag är mycket glad över att få välkomna Meag Va-system till S:t Eriks. Det är ett mycket välskött bolag som vi känner väl och som kompletterar vår verksamhet inom VA-infrastruktur på ett mycket bra sätt. De adderar nya produktprogram till vårt erbjudande samtidigt som deras starka position i Mellansverige kompletterar vår redan starka position i södra och västra Sverige på ett mycket bra sätt. Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta att utveckla Sveriges ledande erbjudande inom VA-infrastruktur, säger Tomaz Lewander, vd för S:t Eriks.

Finansieringen sker genom Volatis befintliga kreditfaciliteter och förvärvet har skett med omedelbart tillträde till aktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Stenbäck, vd Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se
Nicklas Margård, chef affärsområde Industri, 076-200 85 78, nicklas.margard@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post:
info@volati.se

Organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av affärsområdena Salix Group och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, cirka 1 600 anställda och en årlig omsättning om cirka 6 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.