Volati fortsätter att växa genom förvärvet av Terästorni

Report this content

Volati har förvärvat samtliga aktier i Terästorni OY, en global marknadsledande leverantör av utrustning och tankar speciellt utvecklade för massa- och pappersindustrin. Förvärvet är ett tilläggsförvärv till Tornum Group inom affärsområde Industri och förstärker erbjudandet till massa- och pappersindustrin samt tillför specialkompetens inom avancerad metallkonstruktion. Terästorni omsatte 21 MEUR under 2021.

Terästorni är ett entreprenörsdrivet bolag med cirka 50 anställda. Företaget grundades 1968 och har sitt säte i finska Lappeenranta. Bolaget är välskött och har en stark marknadsposition inom sin nisch. Terästornis huvudprodukter är stora tryckbärande utrustningar och tankar, såsom rötkammare, reaktorer, massatorn och lagringstankar. Bolaget utvecklar och konstruerar utrustning och har stort fokus på att leverera högkvalitativa produkter med god hållfasthet och funktion.

– Vi är mycket glada över möjligheten att förvärva Terästorni, ett bolag vi följt en tid. Förvärvet kompletterar erbjudandet i Tornum Group och vi ser också möjligheten att bredda erbjudandet i andra närliggande Tornum-bolag. Förvärvet passar därför väl in i tillväxtstrategin där ett bredare utrustningsprogram förstärker vår position i Norden och Europa, säger Jerker Funnemark, VD för Tornum Group.

Tilläggsförvärv är en viktig del i Volatis strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt. De både förstärker affärsenheternas marknadspositioner samt bidrar med ytterligare värde genom synergier.

– Terästorni har en lång erfarenhet från branschen samt har drivit ett unikt utvecklingsarbete. De har lyckats optimera produkterna genom sin expertis inom stålkonstruktion och kontinuerliga förbättringar över decennier. Bolaget har en gedigen erfarenhet av internationell export med en global installerad bas av företagets produkter. Bolaget har goda tillväxtmöjligheter och kommer bidra positivt till utvecklingen av Tornumkoncernen, säger Nicklas Margård, chef affärsområde Industri.

Finansieringen sker genom Volatis befintliga kreditfaciliteter och förvärvet sker med omedelbart tillträde till aktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nicklas Margård, chef affärsområde Industri, 076-200 85 78, nicklas.margard@volati.se
Andreas Stenbäck, vd Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post:
info@volati.se

Organisationsnummer: 556555–4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av affärsområdena Salix Group och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 18 länder, cirka 1 800 anställda och en årlig omsättning om drygt 6 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.