Volati publicerar årsredovisningen för 2020

Report this content

Volatis årsredovisning har idag publicerats på bolagets webbplats, www.volati.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen (endast på svenska) kommer att finnas tillgänglig från slutet av april och kan beställas från Volatis hemsida.

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2021 kl. 07:45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Stenbäck, CFO för Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
e-post:
info@volati.se

organisationsnummer: 556555-4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de tre affärsområdena Salix Group, Bokusgruppen (fd Akademibokhandeln) och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 6,7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Dokument & länkar