Volati slutför förvärvet av S:t Eriks

Volati AB har idag slutfört förvärvet av S:t Eriks Group AB som offentliggjordes den 17 juli 2018.

Efter att ha erhållit Konkurrensverkets godkännande har Volati förvärvat samtliga aktier i S:t Eriks Group AB. S:t Eriks kommer att konsolideras i Volati från och med den 15 augusti och förväntas bidra positivt till Volatis resultat per aktie för innevarande år.

S:t Eriks är en ledande tillverkare av betong- och naturstensprodukter för infrastruktur, mark- och takbeläggning samt system för vatten/avlopp. Produkterna används primärt i infrastrukturprojekt och inom landskapsarkitektur.

– Vi är glada över att S:t Eriks nu blir en del av Volati-koncernen och affärsområde Industri. Det är ett välskött och lönsamt bolag med en stark marknadsposition inom sina segment. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla S:t Eriks tillsammans med företagets ledningsgrupp, säger Nicklas Margård, affärsområdeschef för Volati Industri.

Förvärvet har gjorts till ett bedömt rörelsevärde (enterprise value, ”EV”) på cirka 500 Mkr och till en EV/EBITDA-multipel på 5,5 ggr 2017 års helårsresultat. Köpeskillingen för 100 procent av aktierna uppgår till 260-295 Mkr, beroende på utfallet av en tilläggsköpeskilling på maximalt 35 Mkr. Tilläggsköpeskillingen är beroende av den finansiella utvecklingen i S:t Eriks under åren 2018 och 2019. Finansiering har skett genom Volatis befintliga kassa och kreditfaciliteter.

Förvärvet av S:t Eriks förväntas ha en positiv effekt på Volatis resultat för 2018 och bidra till en ökning av avkastningen på eget kapital. Volati kommer efter förvärvet att ha en årlig omsättning på cirka 6,7 miljarder kronor och 2 300 anställda. Proforma för förvärvet av S:t Eriks uppgick Volati-koncernens EBITA för helåret 2017 till 480 Mkr.

Denna information är sådan information som Volati AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom verkställande direktörens för Volati AB:s försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018 kl. 12:30 (CEST). 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicklas Margård, affärsområdeschef Volati Industri, 076-200 85 78, nicklas.margard@volati.se

Mårten Andersson, vd för Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm

Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, Org nr 556555-4317

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder och efter förvärvet av S:t Eriks totalt cirka 2 300 anställda och en årlig omsättning om cirka 6,7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Om oss

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 13 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 900 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar