Volatis resultat bättre än förväntat

Volati meddelar att koncernens resultat för det andra kvartalet 2020 är bättre än vad Volati bedömer att marknaden förväntat. Enligt preliminära siffror för det andra kvartalet ökade koncernens omsättning med 6 procent till 1 889 Mkr (1 776) och EBITA ökade med 41 procent till 181 Mkr (129), jämfört med samma kvartal förra året. För det första halvåret ökade EBITA med 46 procent till 243 Mkr (166), jämfört med samma period föregående år.

Volati har fortsatt att utvecklas positivt under andra kvartalet med en mycket stark resultattillväxt. Sedan börsintroduktionen 2016 har vi haft en EBITA-tillväxt på i genomsnitt 19 procent per år. Vår tillväxt under kvartalet har drivits av en god utveckling i de flesta av våra affärsområden. Det är resultatet av ett långsiktigt och konsekvent arbete för att utveckla välskötta affärsenheter med starka positioner på sina marknader samt ett tydligt fokus på, och en förmåga, att generera resultattillväxt, säger Mårten Andersson, vd för Volati.

Alla siffror som presenteras i detta pressmeddelande är preliminära och ej reviderade eller översiktligt granskade av revisor.

Volati kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer innan delårsrapporten för andra kvartalet offentliggjorts den 17 juli 2020, klockan 07:45.

Denna information är sådan information som Volati AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juli 2020 klockan 07.00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mårten Andersson, vd Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se
Andreas Stenbäck, CFO Volati AB, 070-889 09 60, andreas.stenback@volati.se

Volati AB (publ)
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm
Tel: 08-21 68 40
E-post: info@volati.se
Org. nr.: 556555-4317

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp grundad 2003 som består av de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder, över 2 000 anställda och en årlig omsättning om cirka 7 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.

Prenumerera

Dokument & länkar