Stark inledning på räkenskapsåret 2017 för Volkswagen-koncernen

  • Koncernens försäljningsintäkter ökade med 10,3 procent till 56,2 miljarder euro under de tre första månaderna
  • Nettolikviditeten i Automotive Division är fortsatt robust på 23,6 miljarder euro i slutet av mars
  • Rörelseresultatet förbättrades till 4,4 miljarder euro
  • VD Matthias Müller: "De sunda kvartalssiffrorna stärker vår beslutsamhet att fortsätta på vår utstakade väg."

Volkswagen-koncernen inledde de tre första månaderna av räkenskapsåret starkt på en utmanande och konkurrenskraftig marknad. Koncernens omsättning ökade med 10,3 procent jämfört med förra året, till 56,2 miljarder euro. Rörelseresultatet för första kvartalet på 4,4 miljarder euro översteg också avsevärt förväntningarna. Detta motsvarar en försäljningsmarginal på 7,8 procent jämfört med 6,1 procent motsvarande kvartal förra året (samtliga jämförelsetal avser siffror före engångsposter).

Det robusta resultatet berodde på volym- och mixrelaterade faktorer, positiva valutakurseffekter och produktkostnadsoptimering, samt framför allt ett förbättrat resultat för märket Volkswagen, vilket ökade till cirka 0,9 miljarder euro. Koncernens övriga varumärken bidrog också till det mycket goda kvartalsresultatet.

– Våra kvartalssiffror påverkades positivt av starka resultat för våra märken, lanseringen av nya övertygande produkter och solid resultatutveckling i Västeuropa. Vår satsning på förbättrad effektivitet och produktivitet i hela företaget börjar också ge resultat. Det starka resultat vi presenterade idag förstärker vår beslutsamhet att fortsätta på vår utstakade väg med TOGETHER – Strategy 2025, säger Matthias Müller, Volkswagen-koncernens VD.

Den kinesiska joint venture-verksamheten som redovisas enligt kapitalandelsmetoden, ingår inte i koncernens omsättning och rörelseresultat. Joint venture-verksamheten redovisade ett proportionellt rörelseresultat på 1,1 (1,2) miljarder euro de första tre månaderna. Koncernens finansiella resultat ökade med 0,5 miljarder euro till 0,3 miljarder euro.

Volkswagen-koncernen genererade en vinst före skatt på 4,6 (3,2) miljarder euro och försäljningsmarginalen före skatt ökade från 6,3 till 8,2 procent. Koncernens resultat efter skatt för de tre första månaderna var 3,4 (2,4) miljarder euro.

Robust nettolikviditet

Investeringar i materiella anläggningstillgångar i Automotive Division minskade med 13,2 procent jämfört med förra året till 1,8 miljarder euro och förhållandet mellan capex och försäljningsintäkter minskade till 3,8 (4,9) procent. Detta återspeglade också de högre försäljningsintäkterna. Investeringarna inriktades främst på produktionsanläggningar och nya modeller, liksom på ekofokus i modellutbudet, elektriska drivlinor och modulära byggsatser.

Nettokassaflödet i Automotive Division uppgick till -2,6 miljarder euro, en minskning med 3,9 miljarder euro jämfört med första kvartalet föregående år, på grund av kassautflöden i samband med dieselfrågan. Nettolikviditeten i Automotive Division var fortsatt robust på 23,6 miljarder euro i slutet av mars 2017.

– Kvartalsresultatet är ännu ett bevis på att vår koncern står på solid finansiell grund. Att bibehålla vår robusta finansiella styrka har alltid varit en topprioritering, och det visar nu resultat, särskilt mot bakgrund av dieselfrågan. Även om den kommer att leda till ett kassautflöde i ett tvåsiffrigt intervall i miljarder euro under innevarande räkenskapsår, ger vår nuvarande nettolikviditet den finansiella stabilitet och flexibilitet som krävs för att övervinna denna utmaning.

– Dessutom kommer vi fortsättningsvis att systematiskt främja vårt framtidsprogram TOGETHER – Strategy 2025, fokusera på märket Volkswagens framtidsprogram, samt kostnadsdisciplin över hela koncernen. Detta kvartalsresultat representerar de första konkreta resultaten – och vi kommer att fortsätta kämpa för varje enskild kund, säger Frank Witter, koncernens finanschef.

Utsikterna för helåret 2017 bekräftades

Volkswagen-koncernen bekräftar sin prognos för 2017 efter ett starkt första kvartal. Koncernen förväntar sig därför att försäljningsintäkterna för helåret ska öka med upp till 4,0 procent jämfört med föregående år.

När det gäller koncernens rörelseresultat beräknas en försäljningsmarginal på cirka 6,0 procent till 7,0 procent för 2017. Utmaningarna kommer framför allt att uppstå i den ekonomiska situationen, intensiv konkurrens på marknaden, växelkursvolatilitet och dieselfrågan.

Den fullständiga kvartalsrapporten finns på vår globala hemsida: http://www.volkswagenag.com/presence/investorrelation/publications/interim-reports/2017/volkswagen/en/Q1_2017_e.pdf

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2016 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 103 726 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27,9 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 15 205 lätta transportbilar vilket är 29,4 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,9 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2015.

Taggar:

Om oss

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.

Media

Media

Dokument & länkar