Volkswagen Group Sverige kommenterar Motormännens utspel om kamkedjor

Med anledning av fredagens utspel där Motormännen kritiserar Volkswagen, Audi och Skodas hantering av kamkedjeproblem vill Volkswagen Group Sverige ge några kommentarer. Man bjuder också in Motormännen till en dialog.

Det var i fredags som Motormännens Riksförbund i ett pressmeddelande riktade kritik mot Volkswagen, Audi och Skodas sätt att hantera produktproblem relaterade till kamkedjor i vissa modellers TSI-motorer.

Så här säger Volkswagen Group Sveriges servicechef Magnus Videquist med anledning av kritiken:

- Vi tar ytterst seriöst på det här och är medvetna om att det funnits frågor kring kamkedjor relaterade till framförallt 1,4 TSI-motorer i några av våra modeller från Volkswagen, Audi och Skoda. Samtidigt anser vi att vi har en tydlig hantering av frågorna. Men har vi missat och det finns fall där kunder inte fått den hjälp de borde ha fått ska vi givetvis gå till botten med det. Vår främsta ambition är nöjda kunder, det är något som vår organisations framgång är helt beroende av.

- Sedan flera år tillbaka har vi en generös och öppen inställning i de här frågorna. Det betyder att om en kund kommer in till oss med ett kamkedjeproblem och garantitiden har passerats så har vi i de allra flesta fall reparerat bilen och tagit kostnadsmässigt ansvar. Detta under förutsättning att man kunnat påvisa att man skött sin service på ett fackmannamässigt sätt och inom rätt tid. Det är en bedömning som görs hos våra auktoriserade verkstäder, säger Magnus Videquist.

Att en fackmannamässig service är så betydelsefull i de här fallen beror på att smörjningen är mycket viktig för kamkedjan. Därför måste oljebyte ske inom rätt intervall. Det är också mycket viktigt att oljekvaliteten och de olika delarna är anpassade för bilen.

- Vi är som sagt medvetna om att det finns kunder som har frågor kring det här. Har man det är det vår rekommendation att man kontaktar närmaste auktoriserade Volkswagen-verkstad. Man är också välkommen att kontakta vår Kundservice, säger Magnus Videquist.

Den som har frågor i ärendet kamkedjor kan då antingen skicka e-post till: kundservice@vwgroup.se eller ringa till 08-120 810 40.

- Vi lovar att vi kommer att ta varje fråga mycket seriöst och med målsättningen att kunna ge snabba svar. För oss finns inget annat mål än att ha nöjda kunder och vi gör vårt yttersta för att nå det målet, säger Magnus Videquist och tillägger:

- Vi kommer också att bjuda in företrädare för Motormännens Riksförbund till samtal. Vi ser gärna en konstruktiv dialog i den här frågan.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2014 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 81 000 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 26,7 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 13 000 lätta transportbilar vilket är 31 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 10,1 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2014.

Dokument & länkar