Volkswagen-koncernen höjer miljömålen: 45 procent minskning av miljöpåverkan år 2025

  • En hållbar miljöstrategi blir allt viktigare – Volkswagen-koncernen sätter nya ambitiösa miljömål
  • Koncernchef Matthias Müller: "Vi måste se till hela livscykeln för mobilitet – från energiproduktion och råvaror till återvinning."Vid koncernens miljökonferens GEC, Global Environmental Conference, i Wolfsburg samlades företagsledningen, företagsrådet och hållbarhetsrådet för att diskutera koncernens miljöinriktning. Volkswagen-koncernen strävar efter en ledande roll inom hållbarhet i bilindustrin.

– Under lång tid fanns Volkswagen i toppen av prestigefyllda hållbarhetsindex. Vi vill ta tillbaka den positionen. Det ingår i vårt koncernuppdrag att på ett avgörande sätt bidra till att mildra klimatförändringarna och förbättra luftkvaliteten i stadskärnorna, sade Matthias Müller, Volkswagen-koncernens VD, vid inledningen av GEC-konferensen som hålls under två dagar.

Müller förklarade att det inte bara handlar om rena och effektiva fordon. Miljöskydd i produktionen spelar också en nyckelroll i hela koncernen.
– Vi sätter därför nya ambitiösa mål inom produktionen: Vi kommer att minska miljöpåverkan i Volkswagen-koncernen med ytterligare 20 procent år 2025, meddelade Müller och fortsatte:
– Detta innebär: 45 procent mindre energi, CO2, vatten, VOC-utsläpp och avfall, jämfört med baslinjen 2010. Han betonade att Volkswagen-koncernen driver en holistisk miljöstrategi:
– Vi breddar vår tolkning av hållbarhet: det är inte bara vad som kommer ut ur avgasröret som spelar roll. Vi måste se till hela livscykeln för mobilitet – från energiproduktion och råvaror till återvinning.

Med detta tillvägagångssätt följer Volkswagen-koncernen också en rekommendation från hållbarhetsrådet, en organisation bestående av oberoende internationella experter som agerar rådgivare för koncernledningen i företagets omvandlingsprocess. En av talarna vid miljökonferensen i Wolfsburg var Georg Kell, chef för FN:s Global Compact och ordförande i Volkswagen-koncernens hållbarhetsråd som inrättades för ett år sedan.

– Våra kunder och samhället förväntar sig hållbart beteende från oss, betonade koncernchef Müller i sitt tal. Han tillade att en kritisk och konstruktiv dialog är viktig för att Volkswagen-koncernen ska kunna vinna tillbaka det förtroende som förverkades till följd av dieselkrisen.
– Det är bra att Volkswagen öppnar upp och engagerar sig med externa perspektiv, särskilt när det gäller miljö och hållbarhet. Vi grundlade detta för knappt ett år sedan när vi bildade vårt hållbarhetsråd, fortsatte Müller.

– Volkswagen måste visa ett stort engagemang för att återvinna en topposition i hållbarhetsrankningarna. Vi höll ledningen i augusti 2015 och förlorade denna position – med rätta – som ett resultat av utsläppsskandalen. Vår gemensamma ambition måste vara att återvända till toppen av rankingen. Samarbetet med hundratals miljöexperter i Volkswagen-koncernen är ett viktigt steg i den riktningen, sade Bernd Osterloh, ordförande i koncernens företagsråd, i sitt välkomsttal.

Regelbundna miljökonferenser infördes 1998 som ett forum för cirka 400 miljöansvariga från hela koncernen för att diskutera strategier, åtgärder och projekt och främja en hållbar utveckling av bolaget. Flera olika miljöprojekt och initiativ presenterades vid GEC 2017 på Mobile Life Campus i Wolfsburg.


– Volkswagen-koncernen förankrar hållbart beteende genom hela värdekedjan och bidrar till energiövergången genom att investera i förnybara energikällor. Konferensen ger oss möjlighet att positionera oss för att möta våra ambitiösa miljömål, sade Stephan Krinke, Volkswagen-koncernens miljöchef.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Volkswagen Group Sverige AB är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2016 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 103 726 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 27,9 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde man 15 205 lätta transportbilar vilket är 29,4 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 10,3 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2016.

Taggar:

Om oss

Volkswagen Group Sverige är ett helägt dotterbolag till Europas största bilproducent Volkswagen AG. Volkswagen Group Sverige är den största bilimportören på den svenska marknaden och har sitt huvudkontor i Södertälje. Gruppen marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Skoda, Audi, SEAT, VW Transportbilar och Porsche.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Under lång tid fanns Volkswagen i toppen av prestigefyllda hållbarhetsindex. Vi vill ta tillbaka den positionen. Det ingår i vårt koncernuppdrag att på ett avgörande sätt bidra till att mildra klimatförändringarna och förbättra luftkvaliteten i stadskärnorna.
Matthias Müller, VD Volkswagen-koncernen.