Volkswagen träffar överenskommelse för ökad lönsamhet och en säkrare framtid

  • Positiva resultateffekter på 3,7 miljarder euro per år från 2020
  • Uppsägningar kommer att undvikas och arbetsstyrkan minskas med hänsyn till socialt ansvar
  • Investeringar på 3,5 miljarder euro inom framtidsinriktade områden

Volkswagens ledningsgrupp och företagsrådet har undertecknat en överenskommelse för framtiden i Wolfsburg efter konstruktiva förhandlingar. Överenskommelsen markerar starten för en återgång till lönsam tillväxt för märket Volkswagen.

Överenskommelsen för de tyska anläggningarna med cirka 120 000 medarbetare är att avsevärt förbättra konkurrenskraften för Volkswagen-märket och att göra företaget redo för framtiden. Den kommer att ligga till grund för omvandlingen av Volkswagen från en ren biltillverkare till en framgångsrik mobilitetsleverantör i en tid präglad av digitalisering och ökad e-mobilitet.

Tyngdpunkten ligger på omorientering över hela värdeflödet. År 2020 ska märket Volkswagen vara helt ompositionerat. Uppsägningar kommer att undvikas och arbetsstyrkan minskas med hänsyn till socialt ansvar. Samtidigt kommer nya jobb att skapas inom framtidsinriktade områden.

Överenskommelsen kommer att ha en positiv effekt på resultatet på 3,7 miljarder euro per år från 2020. Av detta belopp kommer de tyska anläggningarna att stå för 3,0 miljarder euro. Under de närmaste åren planeras investeringar på cirka 3,5 miljarder euro inom framtidsinriktade områden på dessa anläggningar, vilket kommer att generera 9 000 arbetstillfällen. Å andra sidan kommer arbetstillfällen inom konventionella områden att minska med upp till 23 000 i Tyskland. Minskningarna kommer att ske hänsyn till socialt ansvar.


− Överenskommelsen innebär att Volkswagen tar ett stort steg framåt. Den innebär en genomgripande förändring av värdeflödet, utveckling av nya kompetenser och strategiska investeringar. Vi kommer att kunna stärka bolagets lönsamhet och konkurrenskraft och trygga framtiden för våra anläggningar. Minskningen av arbetstillfällen kommer att ske med hänsyn till socialt ansvar och kommer att kunna kompenseras genom att arbetstillfällen skapas inom andra områden. Vi kommer att omvandla hela varumärket och anpassa oss till den fundamentala omvandlingen av hela vår bransch. På Volkswagen tar vi vår framtid i våra händer, säger Herbert Diess som är chef för märket Volkswagen.

− Den viktigaste nyheten är att arbetstillfällena säkras för våra fast anställda. Vi har enats om att uppsägningar ska uteslutas fram till slutet av 2025. Med tanke på vad som händer på andra företag är detta en stor framgång i oroliga tider. I och med överenskommelsen är vi redo för nästa generations e-mobilitet. De nya bilarna som är baserade på Modular Electric Drive Kit och elektriska komponenter från våra anläggningar, kommer att göra våra tyska orter till pionjärer inom elektrifiering i Volkswagen-koncernen. Företagsrådet har säkerställt att dessa framtidsinriktade fordon kommer att tillverkas i Tyskland och inte i andra länder. Naturligtvis har överenskommelsen positiva och negativa aspekter. Men det är en acceptabel kompromiss för båda parter som uppnåtts efter långa förhandlingar. Vi har nu kommit fram till ett skäligt resultat, säger företagsrådets ordförande Bernd Osterloh.

Överenskommelsens består av följande delar:

  • Genom besparingar och effektiviseringar inom alla områden och på alla platser i Tyskland, räknar företaget med en årlig positiv resultateffekt på cirka 3 miljarder euro från 2020 och framåt. Regionerna utanför Tyskland kommer också att uppnå hållbara resultatförbättringar. Genom egna handlingsplaner kommer de att bidra med cirka 700 miljoner euro per år. Som ett resultat kommer den totala resultatförbättringen att bli cirka 3,7 miljarder euro.
  • Genom överenskommelsen kommer produktiviteten i de tyska anläggningarna att förbättras med cirka 25 % och rörelsemarginalen öka till fyra procent år 2020.
  • Volkswagen kommer att göra massiva investeringar i ny teknik för att ligga i täten i branschen inom framtidens e-mobilitet och digitalisering. De tyska anläggningarna kommer att fokusera på utveckling och tillverkning av elbilar och komponenter. En pilotanläggning för battericeller och cellmoduler ska utvecklas. Samtidigt ska framtiden för konventionella enheter säkras. Totalt kommer Volkswagen att investera 3,5 miljarder euro i omvandlingen av bolaget.
  • Nya kompetenser inom framtidsinriktade områden ska utvecklas på de olika enheterna. Omkring 9 000 nya jobb med en trygg framtid skapas. Volkswagen kommer huvudsakligen att fylla dessa vakanser med befintliga medarbetare och kommer även att rekrytera specialister utanför koncernen. Under de närmaste åren kommer Volkswagen att minska upp till 23 000 jobb via naturlig avgång och partiell tidigarelagd pension, med beaktande av den demografiska kurvan. Det är fastslaget att denna minskning av personalstyrkan kommer att ske utan uppsägningar.
  • Överenskommelsen innefattar avtal om nya framtidsinriktade fordonsprodukter. Anläggningarna i Wolfsburg och Zwickau kommer att ansvara för produktion av elektriska fordon baserade på Modular Electric Drive Kit (MEB). Genom att investera i e-mobilitet, kommer Volkswagen att skapa arbetstillfällen med en säker framtid på dessa platser. För att säkerställa en effektiv kapacitetsanvändning kommer ytterligare en modell att produceras vid anläggningen i Emden. I Wolfsburg, kommer ytterligare ett fordon från Volkswagen-koncernen att produceras.
  • Arbetet inom de framtidsinriktade områdena kommer att fördelas mellan de största tyska komponentanläggningarna.

Genomförandet av överenskommelsen kommer att inledas omedelbart och målen som nämns är bindande. Framstegen med effektiviseringsåtgärder och de överenskomna investeringarna för framtiden kommer kontinuerligt att ses över under de närmaste tre åren.

Är du journalist och önskar ytterligare information? Kontakta då Marcus Thomasfolk, Informationschef, 08-553 867 97 eller 070-35 896 57, marcus.thomasfolk@volkswagen.se

Facebook: www.facebook.com/VolkswagenSverige,  Twitter: http://twitter.com/VWSverige, YouTube: www.youtube.com/user/VolkswagenSverige, Instagram: www.instagram.com/volkswagensverige

År 2015 levererade Volkswagen 5 823 000 personbilar till kunder i över 150 länder. På den svenska marknaden inregistrerades under 2015 totalt 52 000 personbilar från Volkswagen vilket ger en marknadsandel på 15,0 procent. Volkswagens modeller täcker de flesta segment på bilmarknaden. Volkswagen är ledande importmärke i Sverige och marknadsför personbilsmodellerna up!, Polo, Golf, Golf Sportscombi, Golf Sportsvan, Beetle, Beetle Cabriolet, Tiguan, Touran, Passat, Passat Sportscombi, Scirocco, Sharan, Caddy Life, Multivan och Touareg.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

− Överenskommelsen innebär att Volkswagen tar ett stort steg framåt. Den innebär en genomgripande förändring av värdeflödet, utveckling av nya kompetenser och strategiska investeringar.
Herbert Diess, chef för märket Volkswagen