Volvia utnämner 2009 till Barnsäkerhetens år, i samarbete med NTF.

En rikstäckande undersökning, genomförd på uppdrag av Volvia, visar att 1 av 4 föräldrar placerar sina barn felvända i bilen. Därför har Volvia tagit initiativ till en informationskampanj under 2009, kallad Barnsäkerhetens år. Syftet med kampanjen, som genomförs i samarbete med NTF, är att sprida kunskap om hur man placerar sitt barn så säkert som möjligt i bilen.

Var fjärde bilförare uppger att deras barn mellan 0-4 år sitter framåtvända i bilen, trots att alla studier visar att barn upp till 5 år sitter säkrast bakåtvända. Statistiken visar att det är upp till fem gånger större risk att barnet skadas allvarligt om det sitter framåtvänt. Dessutom säger sig en tredjedel av alla bilförare vilja ha mer information och kunskap om hur barn ska färdas säkert i bil.

– Barn har rätt att sitta säkert i bilen. Genom kampanjen hoppas vi nå ut till alla föräldrar och vuxna om hur viktigt det är med barns säkerhet i bilen, säger Ingrid Olsson, pressansvarig för Barnsäkerhetens år hos Volvia.


Samarbetet med NTF

Kärnan i kampanjen är att nå ut med kunskap till så många bilförare som möjligt. Volvia kommer tillsammans med NTF att ordna informationsträffar runtom i landet. Man kan anmäla sig eller sin förskola på sajten om man är intresserad av att lära sig mer om barns säkerhet i bil.

Baklängesmarschen
En av höjdpunkterna under året är ”Baklängesmarschen” på Barnens dag den 13 maj. En manifestation för förskolebarn i Stockholm, Göteborg och Malmö som uppmanar till eftertanke och sätter fokus på hur viktigt det är att barn sitter åt rätt håll i bilen. För de som inte kan vara med i de stora marscherna, finns möjlighet att på egen hand genomföra lokala marscher med sin förskolegrupp.

Informationspaket till landetsjavascript:__doPostBack('sendWizard','4') förskolor
Under våren kommer ett informationspaket att skickas till landets alla förskolor med information om hur de aktivt kan delta i kampanjen, genom att rita, prata, leka och givetvis vara med i Baklängesmarschen eller genomföra en egen. På kampanjsajten finns ytterligare inspiration till aktiviteter som passar förskoleklasser. Sajten uppdateras med nytt material hela året.

– Säkerhet ligger oss varmt om hjärtat. Volvia har arbetat med säkerhetsfrågor sedan starten för 50 år sedan, bland annat samarbetar vi med Volvos haverikommission vid olyckor, avslutar Ingrid Olsson.

www.volvia.se/barnsakerhetensar.html
http://www.facebook.com/group.php?gid=49872457826&ref=nf