Volvo Autonomous Solutions bildar partnerskap med Foretellix

Report this content

Volvo Autonomous Solutions har tecknat ett avtal med verifieringsexperterna Foretellix för att gemensamt ta itu med utmaningarna med storskalig verifiering av autonoma lösningar för på motorvägar och avgränsade områden, såsom gruvor.


Volvo Autonomous Solutions har bildat ett partnerskap med Foretellix för att gemensamt skapa en lösning för autonoma körlösningar som fungerar på både allmänna vägar och i avgränsade områden. Lösningen möjliggör massiv testning av miljontals olika scenarier, vilket kommer att säkerställa att autonoma fordon och maskiner kan hantera alla tänkbara scenarier de kan stöta på inom sina designområden (Operational Design Domain, ODD).

Partnerskapet kommer att fokusera på att erbjuda hög säkerhetsnivå och produktivitet för Volvo Autonomous Solutions lösningar. Systemets förmåga att simulera och genomföra den storskaliga dataanalys som krävs kommer att innebära en avsevärd minskning av kostnader och kapa utvecklingstid, det säkerställer också snabbare driftberedskap och en förmåga att säkert skala upp systemet.

Intelligenta automatiserings- och analysverktyg
Foretellix är en pionjär inom kommersialisering av metoder för automatisk verifiering av system för autonom körning. Foretellix har utvecklat en ny verifieringsplattform som använder intelligent automatisering och verktyg som samordnar och övervakar miljontals körscenarier för att exponera fel och särskilda trafikincidenter, inklusive de mest extrema fallen.

Volvo Autonomous Solutions kommer gemensamt att anpassa Foretellix verifieringssystem för både motorvägar och avgränsade områden, såsom gruvor och stenbrott.

Volvo Autonomous Solutions och Foretellix kommer att använda Open Measurable Scenario Description Language (M-SDL) som skapats av Foretellix. M-SDL förenklar inspelning, återanvändning och delning av scenarier och kan specificera ett obegränsat urval av scenarier och driftsförhållanden för att identifiera tidigare okända faror.

- Volvo Autonomous Solutions tror på att arbeta med ett verifieringskoncept som använder öppna standarder", säger Magnus Liljeqvist, Global Technology Manager Volvo Autonomous Solutions. Partnerskapet med Foretellix ger oss tillgång till de senaste verifieringsverktygen och förkortar tiden till kommersialiserad produkt.

- Vi är mycket stolta över att samarbeta med Volvokoncernen. Detta partnerskap är en viktig milstolpe för industrin eftersom det är första gången som storskalig coverage driven verifiering kommer att användas för verifiering av system för autonom drift i avgränsade områden. Vårt partnerskap kommer att kombinera expertisen hos våra två företag och sätta en ny standard för verifiering av autonoma körsystem, vilket ökar både säkerhet och produktivitet, säger Ziv Binyamini, VD och grundare av Foretellix.

Under 2020 genomförde företagen en framgångsrik förstudie som utvärderade Foretellix-portföljen och dess potentiella värde i begränsade områden.

2 mars 2021

För vidare information, vänligen kontakta

Anna Arbius, Head of Marketing & Communications, Volvo Autonomous Solutions, +46 739022993.

volvoautonomoussolutions.com/news

Foretellix:

Europe. Mike Stainton, +44 7739 891040, mike.stainton@pfpr.com

North America, Scott Fosgard, +1 734 272 7440, scott@fosgardpr.com

Israel, Moshe Mendelson, +972 508993284, moshe@gopositive.co.il

Volvo Autonomous Solutions is a separate business area of the Volvo Group. Incorporated in January 2020, its mission is to accelerate the development, commercialization and sales of autonomous solutions for our defined segments in the on-road and off-road space. In such segments, autonomous transport solutions can create value for customers by contributing to improved flexibility, delivery precision and productivity.

Visit www.volvoautonomoussolutions.com

Foretellix provides a revolutionary development lifecycle verification platform for enabling mass deployment of autonomous driving systems. Foretellix is using proven approaches from the semiconductor chip industry utilizing hyper automation, big data analytics and AI. The platform orchestrates and manages the massive scale of testing required to ensure safety, reduce development cost, and shorten time to market of ADS deployment.

Visit www.Foretellix.com

Media

Media