Volvo Cars avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm

Report this content

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I STRID MED RELEVANT LAGSTIFTNING I SÅDAN JURISDIKTION.

Pressmeddelande på svenska (disclaimer)

OVANSTÅENDE OFFENTLIGGÖRANDE ÄR ENDAST AVSETT FÖR INFORMATIONSÄNDAMÅL OCH ÄR INTE AVSETT ATT UTGÖRA, OCH SKA INTE TOLKAS SOM, ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN UPPMANING TILL ETT ERBJUDANDE OM ATT KÖPA VÄRDEPAPPER I BOLAGET, OCH SÅDANA VÄRDEPAPPER, ("VÄRDEPAPPEREN") I USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN ETT SÅDANT ERBJUDANDE, UPPMANING ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA OLAGLIG FÖRE REGISTRERING, UNDANTAG FRÅN REGISTRERING ELLER KVALIFICERING ENLIGT VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNINGEN I EN SÅDAN JURISDIKTION. DE VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄRI FÅR INTE SÄLJAS I USA OM DE INTE ÄR REGISTRERADE I ENLIGHET MED UNITED STATES SECURITIES ACT FRÅN 1933 (”SECURITIES ACT”) ELLER ÄR UNDANTAGNA FRÅN REGISTRERING. INGET ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPEREN SOM BESKRIV HÄRI HAR REGISTRERATS ELLER KOMMER ATT REGISTRERAS ENLIGT SECURITIES ACT OCH FÖLJAKTLIGEN FÅR ERBJUDANDE OM ELLER FÖRSÄLJNING AV DESSA VÄRDEPAPPER ENBART GÖRAS I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV REGISTRERINGSKRAVEN I SECURITIES ACT. VÄRDEPAPPER SOM SÄLJS I USA KOMMER ENDAST ATT SÄLJAS TILL “KVALIFICERADE INVESTERARE” (SÅSOM DEFINIERADE I RULE 144A I SECURITIES ACT). DET KOMMER INTE ATT GÖRAS NÅGOT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPEREN SOM HÄNVISAS TILL HÄRI I USA.

For mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations

+46 31-59 65 25

media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations

Anna Oxenstierna

+46 31-59 00 00

investors@volvocars.com

Denna information är sådan som Volvo Car AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2021, kl. 13.00 CEST.

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 661 713 bilar i över 100 länder 2020. Volvo Cars ägs sedan 2010 av Zhejiang Geely Holding.

I december 2020 hade Volvo Cars cirka 40 000 (41 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC finns i Shanghai och för Amerika i Mahwah, New Jersey. Företagets största bilproduktionsanläggningar finns i Göteborg (Sverige), Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu och Daqing (Kina).

I enlighet med företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att elbilar ska stå för hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde, att hälften av den globala försäljningen ska vara online och att hälften av programvaran ska utvecklas internt. Volvo Cars har också åtagit sig att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.

Prenumerera