Volvo Cars offentliggör prospekt och prisintervall inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm

Report this content

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I STRID MED RELEVANT LAGSTIFTNING I SÅDAN JURISDIKTION.

Länk till pressmeddelande och prospekt (disclaimer)
 

Inbjudan till presskonferens

Volvo Cars bjuder in till en presskonferens i samband med offentliggörandet av prospektet och prisintervallet för Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm. Presskonferensen kommer att innehålla en presentation av Erbjudandet och av bolaget, med en efterföljande frågestund. Det kommer vara möjligt att närvara fysiskt på plats samt via webbsänding. Det kommer att finnas möjligheter att ställa frågor muntligt på plats, eller skriftligt via webbsändningen. Presentationen och frågestunden kommer att hållas på engelska.

 

  • Talare: Håkan Samuelsson, CEO, Volvo Car Group och Björn Annwall, CFO, Volvo Car Group   
  • Tid: Måndag, 18 oktober, 14.00–15.00
  • Plats (för fysiskt deltagande): Volvo Studio Stockholm på Jussi Björlings allé 5 i Stockholm
  • Länk till webbsändning finns i pressmeddelandet:(bakom disclaimer)

     

OVANSTÅENDE OFFENTLIGGÖRANDE ÄR ENDAST AVSETT FÖR INFORMATIONSÄNDAMÅL OCH ÄR INTE AVSETT ATT UTGÖRA, OCH SKA INTE TOLKAS SOM, ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN UPPMANING TILL ETT ERBJUDANDE OM ATT KÖPA VÄRDEPAPPER I BOLAGET, OCH SÅDANA VÄRDEPAPPER, ("VÄRDEPAPPEREN") I USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN ETT SÅDANT ERBJUDANDE, UPPMANING ELLER FÖRSÄLJNING SKULLE VARA OLAGLIG FÖRE REGISTRERING, UNDANTAG FRÅN REGISTRERING ELLER KVALIFICERING ENLIGT VÄRDEPAPPERSLAGSTIFTNINGEN I EN SÅDAN JURISDIKTION. DE VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄRI FÅR INTE SÄLJAS I USA OM DE INTE ÄR REGISTRERADE I ENLIGHET MED UNITED STATES SECURITIES ACT FRÅN 1933 (”SECURITIES ACT”) ELLER ÄR UNDANTAGNA FRÅN REGISTRERING. INGET ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPEREN SOM BESKRIV HÄRI HAR REGISTRERATS ELLER KOMMER ATT REGISTRERAS ENLIGT SECURITIES ACT OCH FÖLJAKTLIGEN FÅR ERBJUDANDE OM ELLER FÖRSÄLJNING AV DESSA VÄRDEPAPPER ENBART GÖRAS I EN TRANSAKTION SOM INTE OMFATTAS AV REGISTRERINGSKRAVEN I SECURITIES ACT. VÄRDEPAPPER SOM SÄLJS I USA KOMMER ENDAST ATT SÄLJAS TILL “KVALIFICERADE INVESTERARE” (SÅSOM DEFINIERADE I RULE 144A I SECURITIES ACT). DET KOMMER INTE ATT GÖRAS NÅGOT OFFENTLIGT ERBJUDANDE AV VÄRDEPAPPEREN SOM HÄNVISAS TILL HÄRI I USA.

 

 

For mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations

+46 31-59 65 25

media@volvocars.com

 

Volvo Cars Investor Relations

Anna Oxenstierna

+46 31-59 00 00

investors@volvocars.com

 

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning på 661 713 bilar i över 100 länder 2020. Volvo Cars ägs sedan 2010 av Zhejiang Geely Holding.

I december 2020 hade Volvo Cars cirka 40 000 (41 500) heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns i huvudsak i Göteborg. Volvo Cars huvudkontor för APAC finns i Shanghai och för Amerika i Mahwah, New Jersey. Företagets största bilproduktionsanläggningar finns i Göteborg (Sverige), Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu och Daqing (Kina).

I enlighet med företagets syfte strävar Volvo Cars efter att ge kunderna Frihetskänsla på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta syfte återspeglas i ett antal ambitioner för verksamheten: exempelvis har man som mål att elbilar ska stå för hälften av företagets globala försäljning i mitten av detta årtionde, att hälften av den globala försäljningen ska vara online och att hälften av programvaran ska utvecklas internt. Volvo Cars har också åtagit sig att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2040.


 

 

Prenumerera