Volvo Cars rapporterar 58,667 sålda bilar i mars, andelen elektrifierade bilar ökade till 36%

Report this content

Volvo Cars rapporterar 58,677 sålda bilar i mars, en nedgång med 22.1 procent jämfört med samma period förra året. Efterfrågan bland kunder är fortsatt stark.

Under första kvartalet ökade antalet sålda bilar per månad gradvis, till 148,295 bilar totalt, i takt med att störningarna i leverantörskedjan som påverkat Volvo Cars och bilindustrin i stort fortsatte att långsamt lätta. Men på grund av störningar relaterade till en specifik halvledare, upplever Volvo Cars nu en tillfällig avvikelse ifrån den trenden och detta väntas påverka produktionen under andra kvartalet.

I mars utgjorde försäljningen av Volvo Cars Recharge modeller 35.5 procent av alla Volvo bilar som såldes globalt. Försäljningen av helt elektriska bilar utgjorde 9.0 procent av den totala försäljningen. Under första kvartalet utgjorde försäljningen av Recharge 33.6 procent av den totala försäljningen, medan helt elektriska bilar utgjorde 7.9 procent.

I slutet av mars var antalet aktiva abonnemang 174 procent högre än under samma period förra året. Tillväxten drevs främst av en ökad efterfrågan från kunder i kombination med ett utökat kunderbjudande.

I Europa föll försäljningen i mars med 30.4 procent till 26,954 bilar, där Recharge modeller utgjorde mer än hälften av den totala försäljningen under månaden. Under första kvartalet sålde Volvo Cars 65,157 bilar i Europa, ner 25.6 procent jämfört med samma period förra året.

I Kina föll försäljningen med 22.6 procent till 12,378 bilar i mars. Under första kvartalet sålde Volvo Cars 35,698 bilar i Kina, en nedgång på 21.1 procent jämfört med samma period förra året.

Försäljningen i USA  nådde i mars 9,428 bilar, ner 5.0 procent jämfört med samma månad förra året. Under det första kvartalet sålde Volvo Cars 22,757 bilar i USA, ner 16.5 procent jämfört med samma period förra året.

I mars 2022 var XC60 företagets bäst säljande modell med 16,855 sålda bilar (2021: 21,186 bilar), följd av XC40 med 17,584 bilar (2021: 23,958 bilar) och XC90 med 9,141 sålda bilar (2021: 9,893 bilar)

 


Mars

 

 

 

Januari-mars

 

 

 

2022

2021

Förändring

2022

2021

Förändring

 

 

 

 

 

 

 

Europa

26,954

38,723

-30.4%

65,157

87,550

-25.6%

Recharge

14,290

15,271

-6.4%

34,110

35,842

-4.8%

 - Plug-in hybrid

10,894

14,099

-22.7%

26,518

32,741

-19.0%

 - Helt elektrisk

3,396

1,172

189.8%

7,592

3,101

144.8%

 

 

 

 

 

 

 

Kina

12,378

15,999

-22.6%

35,698

45,242

-21.1%

Recharge

1,314

754

74.3%

3,143

1,941

61.9%

 - Plug-in hybrid

1,051

726

44.8%

2,708

1,777

52.4%

 - Helt elektrisk

263

28

839.3%

435

164

165.2%

 

 

 

 

 

 

 

USA

9,428

9,924

-5.0%

22,757

27,239

-16.5%

Recharge

2,430

1,268

91.6%

6,018

3,121

92.8%

 - Plug-in hybrid

1,756

1,216

44.4%

4,360

2,801

55.7%

 - Helt elektrisk

674

52

1,196.2%

1,658

320

418.1%

 

 

 

 

 

 

 

Övriga

9,907

10,669

-7.1%

24,683

25,667

-3.8%

Recharge

2,804

2,211

26.8%

6,503

5,650

15.1%

 - Plug-in hybrid

1,881

2,200

-14.5%

4,467

5,620

-20.5%

 - Helt elektrisk

923

11

8,290.9%

2,036

30

6,686.7%

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

58,667

75,315

-22.1%

148,295

185,698

-20.1%

Recharge

20,838

19,504

6.8%

49,774

46,554

6.9%

 - Plug-in hybrid

15,582

18,241

-14.6%

38,053

42,939

-11.4%

 - Helt elektrisk

5,256

1,263

316.2%

11,721

3,615

224.2%

 


 

For mer information, vänligen kontakta:

Volvo Cars Media Relations
+46 31-59 65 25
media@volvocars.com

Volvo Cars Investor Relations
Anna Oxenstierna
+46 31-793 94 00
investors@volvocars.com

-------------------------------

Volvo Cars 2021

För 2021 redovisade Volvo Car Group en rörelsevinst på 20.3 miljarder kr. Intäkterna under perioden uppgick till 282.0 miljarder kr, medan den globala försäljningen uppgick till 698,700 bilar.

Om Volvo Car Group

Volvo Cars grundades 1927. I dag är Volvo Cars ett av de mest välkända och ansedda bilmärkena i världen med en försäljning till kunder i mer än 100 länder. Volvo Cars är listat på Nasdaq Stockholmsbörsen, där aktien handlas under tickern ”VOLCAR B”.

Volvo Cars strävar efter att ge kunderna frihet att färdas på ett personligt, hållbart och säkert sätt. Detta speglas i företagets ambition att bli en helt elektrisk biltillverkare senast 2030 och i dess åtagande att kontinuerligt minska sitt koldioxidavtryck, med ambitionen att vara ett klimatneutralt företag 2040.

I december 2021 hade Volvo Cars cirka 41 000 heltidsanställda medarbetare. Volvo Cars huvudkontor och produktutvecklings-, marknadsförings- och administrationsavdelningar finns huvudsakligen i Göteborg. Volvo Cars produktionsanläggningar finns i Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing och Taizhou (Kina). Företaget har även designcentra i Göteborg, Camarillo (USA) och Shanghai (Kina).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar