63133


Med elektriska lastbilar kan fler leveranser göras vid andra tidpunkter än då det är rusningstrafik, vilket minskar utsläppen både dessa tider och totalt sett.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning