Outnyttjad potential hos intelligenta säkerhetssystem att minimera olycksriskerna i trafiken

Fler fordon på vägarna, ett allt högre tempo i trafiken och ett distraherande flöde av information ställer stora krav på både yrkesförare och privatbilister. Å andra sidan har det aldrig funnits större möjligheter för den som sitter bakom ratten att köra säkrare än nu. Ambitionen hos lastbilstillverkarna varierar där Volvo Lastvagnar sticker ut genom att ha ett automatiskt bromssystem med högre prestanda än vad lagen kräver.

Sedan november 2015 är det lagkrav inom EU att nytillverkade tunga två- och treaxliga lastbilar ska vara standardutrustade med automatisk nödbroms. Syftet är att minska risken för olyckor där en lastbil kör på fordonet framför, en olyckstyp som svarar för ungefär en femtedel av alla trafikolyckor där lastbilar är inblandade. Lagen säger att nödbromsen ska reducera lastbilens hastighet med 10 km/h. Nästa år skärps kraven till 20 km/h.

 - Det är bra att kraven ökar men jag tycker fortfarande att lagstiftningen är för mild. Håller du en hastighet på 80 km/h när nödbromsen slås på behöver du sänka farten betydligt mer än 20 km/h för att undvika en kraftig kollision om fordonet framför har fått stopp, säger Carl Johan Almqvist, ansvarig för trafik- och produktsäkerhet på Volvo Lastvagnar.

Volvo Lastvagnar har utvecklat ett system som går betydligt längre än både nuvarande och kommande lagstiftning. Systemet som introducerades 2012 fokuserar i första hand på att uppmärksamma föraren på riskerna för en kollision.

- I många fall räcker det för att föraren snabbt ska kunna bedöma situationen och avstyra en olycka.

Nödbromsen används bara om det är absolut nödvändigt, och då går det snabbt. Inbromsningshastigheten, eller retardationshastigheten som det egentligen heter, ligger på ca 7 m/sek2 , vilket är i klass med vad många personbilar presterar. I praktiken betyder det att hastigheten kan sänkas från 80 km/h ner till 0 km/h på en sträcka runt 40 meter.

Systemet håller koll på framförvarande fordon med hjälp av kamera- och radarteknik och fungerar oavsett om det är solsken, dis, dimma eller mörker. Om det finns risk för kollision varnas föraren genom stegvis intensifierade ljus och ljudsignaler. Märker systemet ingen reaktion från föraren börjar lastbilen bromsa in mjukt. Händer inget då heller aktiveras nödbromsen till dess att fordonet stannat. Efter ytterligare fem sekunder utan rattrörelser eller annan reaktion dras handbromsen åt automatiskt, en säkerhetsåtgärd som förhindrar att lastbilen kommer i rullning ifall föraren skulle vara i chock eller medvetslös.

När nödbromsen aktiveras börjar bromsljusen att blinka för att varna bakomvarande bilar och när hastigheten når 5 km/h slås också varningsblinkersen på.

Volvos system fungerar även på kurviga vägar och kan skilja vägräcken och liknande från verkliga hinder så som fordon inklusive motorcyklar. För att dra full nytta av systemet är det viktigt se till att alla funktioner, som till exempel ABS-bromsarna, är aktiverade på både bil och släp.

Med tanke på den korta tid som gått sedan lagen om nödbroms infördes dröjer det ett tag innan de positiva effekterna avspeglas i olycksstatistiken, men från Volvo Lastvagnars sida är man övertygad om den nytta nödbromssystemet och andra aktiva säkerhetssystem gör.

- Våra aktiva säkerhetssystem utgör en helhetslösning som helt klart bidrar till att minska riskerna i trafiken, men det är också viktigt att komma ihåg att tekniken inte gör hela jobbet. En säker trafikmiljö kräver ett aktivt samspel mellan alla trafikanter. Och en erfaren, uppmärksam förare som hanterar sitt fordon med gott omdöme är fortfarande den bästa olycksförsäkringen, säger Carl Johan Almqvist.

Exempel på Volvo Lastvagnars intelligenta säkerhetssystem

  • Adaptive Cruise Control, aktiv farthållare hjälper föraren att hålla en bestämd tidslucka till framförvarande fordon.
  • Collision warning with Emergency Brake, varnar föraren vid risk för kollision med framförvarande fordon och aktiverar bromsarna om det är nödvändigt.
  • Driver Alert Support, uppmanar föraren att ta en paus vid tecken på ouppmärksamhet.  

3 maj, 2017

Media

Media