Årsredovisning för Volvo Treasury AB (publ)

Report this content

Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2017.

Årsredovisningen och koncernredovisningen för Volvo Treasury finns tillgängliga på Volvokoncernens webbsida.

Volvo Treasury AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2018, kl 11.00.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Joakim Kenndal, Volvokoncernen, 031 323 72 29.
   

Volvo Group Treasury ingår i Volvokoncernen, som är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och marin- och industrimotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster och service. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon.

Taggar: