Volvofinans Bank emitterar grön obligation

Volvofinans Bank har emitterat sin första gröna obligation samt den andra gröna emissionen någonsin i Europa kopplat till personbilssektorn*. Transaktionen tilldrog sig ett mycket stort intresse från kapitalmarknaden och övertecknades flera gånger.

Volvofinans Bank emitterade den 9 maj en grön obligation om SEK 700 000 000 med en löptid på 5 år. Det är en särskilt utvald portfölj av låne- och leasingkontrakt – tecknade av kund för nyttjande av miljöbil som helt eller delvis drivs av fossilfritt bränsle – som Volvofinans Bank nu refinansierar via den gröna obligationen. Denna typ av obligationer är något som efterfrågas allt mer på kapitalmarknaden, speciellt av fonder och kapitalförvaltare med hållbarhetsprofil, något som visade sig i orderboken som uppgick till 1,6 mdkr före allokering. Exempel på investerare som tecknat sig för poster är Handelsbanken Fonder, SEB IM, SPP Storebrand, Öhman, Carnegie Fonder, If Skadeförsäkring AB och Linköpings Kommun. Totalt är det 16 köpare av obligationen, varav en utländsk.

- Gröna obligationer är en del av bankens hållbarhetsarbete, ett arbete som är en självklar del av vår affärsstrategi. Samtidigt ger oss denna ”nischupplåning” möjligheter till att knyta nya investerare till oss, säger Conny Bergström, VD för Volvofinans Bank.

Obligationslikviden kommer att refinansiera Volvofinans Banks gröna portfölj av låne- och leasingkontrakt som uppfyller ovan nämnda kriterier för inget eller låga CO2-utsläpp. Ett ramverk, baserat på ICMA:s "Green Bond Principles", har upprättats där förutsättningarna för utgivande av Volvofinans Banks gröna obligationer samt refinansiering beskrivs. Ramverket har granskats av det oberoende klimat- och miljöforskningsinstitut CICERO (Center for International Climate and Environmental Research - Oslo) och Volvofinans Banks gröna obligationer klassas som Light Green. Ramverk för gröna obligationer tillsammans med CICERO:s utlåtande finns tillgängliga på volvofinans.se.

Emissionen har möjliggjorts genom ett internt samverkansprojekt mellan bankens hållbarhetsansvarige samt Treasury-avdelningen. SEB agerade rådgivare kring ramverket och var arrangör av transaktionen.

*) Källa: GlobalCapital

För ytterligare information kontakta:
Lars Norland, Treasurer, Volvofinans Bank AB
Tfn +46 (0)31-83 88 88
E-post:
lars.norland@volvofinans.se 

Gunnar Ekeroth, Hållbarhetsansvarig, Volvofinans Bank AB
Tfn +46 (0)31-83 90 49
E-post:
gunnar.ekeroth@volvofinans.se 

Volvofinans Bank AB
Box 198
401 23 Göteborg
031-83 88 00

Volvofinans Bank är Sveriges största bank specialiserad på bilar. Vår vision är att skapa ett bekvämare och tryggare bilinnehav för våra kunder genom att erbjuda flera olika finansieringslösningar och betaltjänster som ger den bästa kundupplevelsen och en enklare vardag. Våra kunder är både konsumenter och företag i alla storlekar och vi erbjuder bland annat kompletta paketprodukter som inkluderar allt kring bilinnehavet och smidiga systemlösningar som hanterar administrationen av vagnparker. www.volvofinans.se

Taggar:

Om oss

Volvofinans Bank är Sveriges största bank specialiserad på bilar. Vår vision är att skapa ett bekvämare och tryggare bilinnehav för våra kunder genom att erbjuda flera olika finansieringslösningar och betaltjänster som ger den bästa kundupplevelsen och en enklare vardag. Våra kunder är både konsumenter och företag i alla storlekar och vi erbjuder bland annat kompletta paketprodukter som inkluderar allt kring bilinnehavet och smidiga systemlösningar som hanterar administrationen av vagnparker. www.volvofinans.se

Prenumerera

Snabbfakta

Volvofinans Bank emitterade den 9 maj en grön obligation om SEK 700 000 000 med en löptid på 5 år. Det är en särskilt utvald portfölj av låne- och leasingkontrakt – tecknade av kund för nyttjande av miljöbil som helt eller delvis drivs av fossilfritt bränsle – som Volvofinans Bank nu refinansierar via den gröna obligationen.
Twittra det här

Citat

Gröna obligationer är en del av bankens hållbarhetsarbete, ett arbete som är en självklar del av vår affärsstrategi. Samtidigt ger oss denna ”nischupplåning” möjligheter till att knyta nya investerare till oss
Conny Bergström, VD för Volvofinans Bank