Klimatförändringarnas konsekvenser för lantbrukare – växtzonerna förflyttas en meter i timmen

I fredags morse samlades ett 40-tal lantbrukare och rådgivare i Vreta Kluster kring klimatfrågan. Klustret hade besök från SMHI som presenterade klimatscenarier. Deltagarna fick bland annat veta att våra växtzoner just nu förflyttas en meter per timme och att vi i slutet av 2000-talet kommer att ha ett klimat likt det man har i södra Tyskland i dag.

Erik Ernerudh från SMHI presenterade vilket klimat vi kan förvänta oss i framtiden. Han menar att även om utsläppen av långlivade växthusgaser minskar kommer vi att få ett varmare klimat, framförallt kommer vintrarna att bli varmare. Det kommer också att bli mer torka trots att nederbörden kommer att öka något, men då i form av fler intensiva skyfall. Dessa tänkta utfall kommer naturligtvis att få konsekvenser för jord- och skogsbruket.

– Det varmare klimatet gör att växtsäsongen förlängs vilket gynnar avkastningen. Det gör också att vi kan odla andra typer av grödor som inte varit möjligt tidigare. Men klimatförändringarna innebär naturligtvis ökade risker kopplat till skyfall som kan leda till skördeskador och igensatta dräneringssystem. Värmen i sig kan leda till att vi kommer att drabbas av fler och nya skadegörare som svampar, virus, bakterier och insekter, förklarar Erik.

Tusen möten

Det var det andra frukostmötet som ägde rum på Vreta Kluster, de gröna näringarnas nya arena i Östergötland. Den lokalproducerade frukosten tillsammans med SMHI:s representant Erik Ernerudh lockade många deltagare.

– Vi är jätteglada att så många väljer att komma hit. Sedan vi slog upp portarna i oktober förra året har 1000 personer strömmat genom huset och delat kunskap och gjort affärer. Det är det bästa betyg vi kan få, säger Helene Oscarsson, koordinator på Vreta Kluster.

Nästa frukostmöte äger rum den 20 april, då handlar det om spannmålsmarknaden.

Helene Oscarsson, koordinator Vreta Kluster

Tel: 0703-19 76 43, Mail: helene.oscarsson@vretakluster.se


Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar