Påminnelse-Pressinbjudan: Landsbygdsministern kommer till Vreta Kluster

Måndagen den 4 maj kommer Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till Vreta Kluster, de gröna näringarnas utvecklingscentrum här i regionen, för att tillsammans med landshövding Elisabeth Nilsson och ett 80-tal aktörer ha en dialog kring en ny långsiktig livsmedelsstrategi.

De som deltar i det regionala mötet är ett 80-tal aktörer som berörs av livsmedelskedjan i Gotlands, Jönköpings, Kalmars, Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län. Syftet är att skapa en ny långsiktig livsmedelsstrategi som ska bidra till att öka matproduktionen i Sverige. Som arrangörer står Länsstyrelsen Östergötland och Regeringskansliet.

Media hälsas välkomna att delta vid mötet och har möjlighet att boka in intervjuer före eller efter mötet eller vid någon av pauserna.

– Det är viktigt att man har den här dialogen och att Sverige skapar en samlad livsmedelsstrategi. Extra kul är det förstås att man väljer att förlägga det regionala mötet här vilket är ett bra tillfälle för oss att visa upp vår verksamhet, säger Helene Oscarsson, koordinator på Vreta Kluster.

Landsbygdsministern ansvarar för Sveriges jordbrukspolitik, det vill säga jordbruks-, livsmedels-, skogs-, djur-, same- och fiskefrågor samt landsbygdsutveckling.

Tid: Kl 15.00 – 18.00 den 4 maj

Plats: Samlingslokalen Vreta Kluster, Klustervägen 11, Vreta Kloster


För mer information
Helene Oscarsson, koordinator Vreta Kluster
helene.oscarsson@vretakluster.se
0703-19 76 43

Länk till Regeringskansliet

Vreta Kluster är en kreativ utvecklingsarena och mötesplats med kontorsmöjligheter för de gröna näringarna, som ligger i anslutning till naturbruksgymnasiet utanför Linköping. I klustret finns cirka 30 företag med verksamheter inom jordbruk, skogsbruk, mat, djurhållning, förnybar energi, vattenbruk och trädgård. Här arrangeras möten och konferenser som bygger nätverk, genererar idéer och initierar affärs- och teknikutvecklingsprojekt. Klustret drivs av Sankt Kors Fastighets AB som bygger och utvecklar fastigheter och klustermiljöer för att skapa förutsättningar för tillväxt.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar