Välkommen till Världens viktigaste dag 7 februari - så minskar vi regelkrånglet i livsmedelsproduktionen

Förra årets succé är tillbaka – Världens viktigaste dag på Vreta Kluster, företagsparken för det gröna näringslivet. I år är övergripande tema Livsmedelsstrategin, med stort fokus på hur vi kan underlätta regelverk och administration för företag, speciellt inom lantbruk och livsmedelsindustrin. Varken tillsynspersonal eller företagare är helt nöjda med hur det fungerar idag, men varför ser det ut som det gör? Hur kan vi minska pappersarbetet, effektivisera och skapa förståelse mellan företagare och handläggare?

Seminariedagen äger rum på Vreta Kluster onsdagen den 7 februari.

Dagen tar avstamp i den livsmedelsstrategi som antogs förra året. Utöver den nationella Livsmedelsstrategin antogs även en regional i Östergötland, som Vreta Kluster fått ansvaret att koordinera och verkställa. Huvudsyftet med strategin är att skapa tillväxt och öka konkurrenskraften på både regional och nationell nivå. En viktig del i livsmedelsstrategin blir att se över regelförenklingar och underlätta administrationsarbetet, för att fler företagare inom gröna näringar ska kunna producera livsmedel på ett hållbart och lönsamt sätt.

—Idag handlar en alltför stor del av lantbrukarens och livsmedelsföretagarens vardag om administrativa sysslor och att tolka och förhålla sig till regler. Det är många myndigheter och regelverk inblandade och det är många som inte är nöjda med hur det fungerar, och som upplever detta som ett hinder för tillväxt. Med detta seminarium hoppas vi kunna ge inspiration till att hitta alternativa arbetssätt som underlättar för både myndigheter och företagare, säger Helene Oscarsson, vd på Vreta Kluster.

Viktiga aktörer på plats

Under dagen kommer viktiga aktörer finnas på plats för att inspirera, informera och diskutera. Dagens första seminarium är ”Trött på administration och regelkrångel? Det går att förändra”, med följande talare: Anders Ivarsson Westerberg, Södertörn Högskola, som forskar om administrationssamhället, och Markus Svensson, som arbetar med tillväxt och tillsyn enligt Rättviksmodellen. Därefter paneldiskussion med Peter Borring, LRF Östergötland och Louise Ridderström, Östgötamat. Moderator är Claes de Faire, vd för tidningen Fokus. 

Efter lunch kommer är det fokus på svensk mat med rubrikerna: ”Så skapas rusning efter svensk mat” och ”Sverige har fantastisk mat – så övertygar vi resten av världen”. 

Se hela programmet här: http://www.vretakluster.se/press/evenemang/kommande/vreta-kluster/varldens-viktigaste-dag-7-feb

Media hälsas välkommen att delta under hela eller delar av dagen. 

För mer information och anmälan kontakta:
Helene Oscarsson, vd Vreta Kluster
helene.oscarsson@vretakluster.se
0703-19 76 43


Vreta Kluster är en företagspark, en mötesplats och en utvecklingsarena för de gröna näringarna, dvs för alla de som arbetar inom jordbruk, skogsbruk, energi, mat och närliggande branscher. I företagsparken, som ligger i anslutning till naturbruksgymnasiet utanför Linköping, finns drygt 30 företag.  Vreta Kluster erbjuder nätverk och kontakter inom forskning, företag och finansiering samt support för affärsutveckling och teknikutveckling.  Klustret drivs av Sankt Kors Fastighets AB som bygger och utvecklar fastigheter och klustermiljöer för att skapa förutsättningar för tillväxt. Vreta Kluster basfinansieras av Region Östergötland och Linköpings Kommun.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar