VSM Group anpassar sig till en tuffare marknad

VSM Group anpassar sig till en tuffare marknad · Nettoomsättningen för perioden januari-september 2004 minskade med 10 procent till 1 480 MSEK (1 647 MSEK). Det motsvarar en nedgång på 5 procent uttryckt i fast växelkurs. · Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 120 MSEK (137 MSEK). · Periodens resultat ökade från 35 MSEK till 39 MSEK. · Ett omfattande effektivitetsprojekt - SmartFuture - har dragits igång för att minska de årliga kostnaderna med 100 MSEK inom två år och samtidigt öka intäkterna. - Det råder ingen tvivel om att vi under året mött en allt tuffare konkurrens på världsmarknaden. Den fortsatta försvagningen av dollarn och konkurrenternas lanseringar av nya maskiner till lägre priser på de flesta marknader, har haft en negativ inverkan på vår försäljning. Nedgången har till viss del vägts upp av ökad försäljning av eftermarknadsprodukter, säger VSM Groups försäljningsdirektör Jonas Netterström i en kommentar till delårsrapporten. - Som svar på ett allt tuffare marknadsklimat och en fallande dollar, har vi startat effektivitetsprojektet SmartFuture som berör alla enheter och som syftar till att minska våra årliga kostnader med 100 miljoner kronor inom två år. Projektet ska även identifiera nya affärsmöjligheter där vi genom olika satsningar, bland annat på våra agentmarknader, kan öka försäljningen, säger Svante Runnquist, vd för VSM Group. VSM Group, med huvudkontor i Huskvarna, är ledande på världsmarknaden för hemsymaskiner i mellansegmentet och uppåt. Nettoomsättningen uppgick under perioden januari-september till 1 480 MSEK (1 647 MSEK). Det tredje kvartalet var som vanligt något starkare än det andra. På koncernens huvudmarknad, Nordamerika, minskade försäljningen med 4 procent uttryckt i fast växelkurs. De mer avancerade brodermaskinerna sålde alltjämt bra trots att volymerna totalt sett gick ned och trots hård konkurrens från billigare och mindre avancerade maskiner. Leveranserna av företagets nya toppmoderna brodermaskin Designer SE kom igång under september månad i samband med ett stort antal syfestivaler. Över 1 900 nordamerikanska återförsäljare och deras medarbetare har efter tre dagars utbildning klarat både muntliga och skriftliga prov och har därmed blivit certifierade på maskinen. Det är ett krav för att få sälja den. - Designer SE-mottagandet har hittills överträffat våra förväntningar och vi gör nu allt vi kan för att öka produktionstakten på vår Designer-bana i Huskvarna, säger VSM Groups vd Svante Runnquist. På den europeiska marknaden minskade försäljningen med 8 procent, främst beroende på att den viktiga tyska marknaden präglades av en allmänt svag efterfrågan. De åtgärder som VSM Group vidtagit på kostnadssidan för att öka lönsamheten på den tyska marknaden ledde initialt till lägre försäljning. Utvecklingen i Norden påminde mycket om den i Nordamerika. Nedgången på övriga marknader vägdes upp av en fortsatt god försäljningsutveckling i Ryssland. Nettoomsättningen för övriga marknader var därför i stort sett oförändrad. Produktionstakten i de egna fabrikerna i Huskvarna och Brno, Tjeckien, har under perioden anpassats till den rådande marknadssituationen. Om nedgången fortsätter kan det bli aktuellt att ytterligare se över produktionskapaciteten. Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella poster (EBITA) minskade under tredje kvartalet från 65 MSEK till 33 MESK och för perioden januari-september från 137 MSEK till 120 MSEK. Periodens resultat efter skatt ökade från 35 MSEK till 39 MSEK. Den tillämpade valutapolicyn har dämpat dollarnedgångens effekt på resultatet. Kassaflödet från den löpande verksamheten sjönk under perioden till -51 MSEK (-12 MSEK) till följd av resultatutvecklingen och en större lageruppbyggnad än motsvarande period i fjol. Resultatet per aktie ökade från 11,17 till 12,30 SEK. Juli-september Januari-september 2004 2003 2004 2003 Nettoomsättning 502 585 1 480 1 647 Rörelseresultat 33 65 120 137 före avskrivning på immateriella poster (EBITA) Periodens 4 29 39 35 resultat (Net profit) Resultat per 1,36 9,11 12,30 11,17 aktie (Net profit per share) Kassaflöde från 4 37 -51 -12 denlöpande verksamheten (Cash flow from operations) VSM Group AB 561 84 Huskvarna Tel: 036-14 60 00 (växel) KONTAKTPERSONER Svante Runnquist Vd Tel: 036-14 66 82 Gunnar Vidén Ekonomichef Tel: 036-14 72 47 Bilder för fri publicering kan laddas ned från vårt pressrum på www.vsmgroup.com Där finns också övrig pressinformation. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/04/20041103BIT21490/wkr0028.pdf

Om oss

VSM Group utvecklar, producerar, marknadsför och säljer hemsymaskiner och tillbehör som ger konsumenterna världen över möjlighet att uppleva glädjen med kreativ sömnad: med varumärken som Husqvarna Viking och Pfaff är företaget en av värld

Dokument & länkar