Vultus ingår samarbetsavtal med TKS Agri AS

Report this content

Vultus AB (”Vultus” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget ingått ett samarbetsavtal med TKS Agri AS (”TKS Agri”), en av Europas ledande tillverkare av foderutrustning. Vultus ska tillsammans med TKS Agri utveckla och kommersialisera en fjärranalystjänst som sammankopplar precisionsutfodring och övervakning av de viktigaste näringsvärdena i grödor. Tjänsten möjliggör kunskapsbaserade beslut för rådgivare och lantbrukare och kommer att göra det möjligt att minska lantbrukarnas kostnader för insatsvaror. Tjänsten förväntas kunna lanseras och generera intäkter under första kvartalet 2023.

Vultus har ingått ett samarbetsavtal med TKS Agri för att utveckla en fjärranalystjänst som kombinerar bolagens teknologier. TKS Agris precisionsutfodring och Vultus AI-plattform, Fertilizer Ninja, för att framhäva grödors fulla potential genom övervakning av de viktigaste näringsvärdena. Tjänsten möjliggör kunskapsbaserade beslut för rådgivare och lantbrukare, och kommer att göra det möjligt att minska lantbrukarnas kostnader för insatsvaror med potentiellt minst 20%. Under första kvartalet 2023 förväntas tjänsten lanseras och generera intäkter för parterna.

 

"Samarbetet med TKS Agri kommer att ge oss möjlighet att öka lantbrukarnas insikter om sina grödors näringsvärden, vilka är viktiga för djuren, samt ge branschen verktyg att fatta bättre beslut om sina egna resurser och öka förståelsen för agerande m.h.t. hållbarhet", säger Per Karlsson, VD för Vultus.

 

"TKS Agri ser stor potential i samarbetet med Vultus och vi på TKS Agri tror att affärspartnerskap och konstruktivt internationellt samarbete är nyckeln till att möjliggöra innovation, men också ge lantbruksnäringen bättre verktyg i krävande perioder med höga råvarupriser och ökade krav på produktivitet", säger Atle Sjølyst-Kverneland, General Manager för TKS Agri.

 

Om TKS Agri

TKS Agri AS är en av Europas ledande tillverkare av maskiner för inomhusutfodring av boskap, med en årlig omsättning på ca 90 miljoner NOK. TKS Agri designar, utvecklar, tillverkar och säljer helautomatiserade moderna utfodringsmaskiner och fodersystem.

 

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

 

 

Vultus AB är ett agtech-bolag grundat 2016 i Lund. Bolaget utvecklar AI-plattformen Fertilizer Ninja för precisionsjordbruk via satelliter. Fertilizer Ninja erbjuder en komplett odlings-, gödnings- och bevattningsguide för effektivare beslut inom jordbruket och är utvecklad för att ge guidning för en rad olika grödor. Baserat på satellit- och väderdata skapas fältspecifika kartor för spridning av gödselmedel, unika för de olika behoven för varje fält.

 

 

 

 

 

Taggar:

Prenumerera