Erbjudande till pendlarna

Report this content

Vinterns kyla och snörök har skapat tonvis med is på Norrtågs fordon. Viltpåkörningarna har ökat med mer än 300 procent jämfört med förra vintern. Viltstängsel och bättre plogning av spåren skulle minimera att kunderna drabbas, säger Tågkompaniets chef för Norrtågsaffären Mats Wilhelmsson, som också utlovar kompensation till resenärerna.

I år har Norrland haft en riktig vinter. Många tåg har ställts in och resenärerna är frustrerade.

– Det rikliga snöandet i kyla skapar snörök. Snön fastnar under de varma fordonen och blir till is. Den byggs på med uppemot tio ton per dygn och till slut måste fordonen in på verkstaden för att avisas på verkstaden. Samtidigt gör djupsnön att djuren väljer att gå på spåren, säger Mats Wilhelmsson på Tågkompaniet, operatören för Norrtågstrafiken.

Stort tryck på verkstäderna

I vinter har Norrtåg haft fler än åttio viltpåkörningar under drygt två månader – en ökning med 314 procent jämfört med förra året. De flesta olyckorna är med älgar, vilket orsakat stora skador och många dagar för fordonen i verkstaden. När trycket på verkstäderna har blivit för stort står Norrtåg utan fordon på ett sätt de inte kunnat räkna med.

– Moder Natur rår vi inte på. Det kanske våra kunder kan förstå. Men det är svårare för dem att begripa varför vi misslyckas med att berätta vad som händer med trafiken – innan det händer.

– Vi plockade in alla ersättningsbussar vi kunde få fram, men det räckte inte för att möta den efterfrågan som uppstod. Enbart under februari månad skickade vi 585 000 sms med besked om inställda tåg, men det har ändå inte räckt till.

Pendlarna kan resa billigare

I dag har Tågkompaniet en större närvaro av ledningen och planeringen i varje del av organisationen. Bolaget har vidtagit flera åtgärder, exempelvis hyrt fler spår på verkstäder för att öka kapaciteten för reparation och avisning av tåg.

– Men det dröjer innan allt blir helt bra igen, säger Mats Wilhelmsson.

– Vi hade en god beredskap inför vintern, inarbetade planer och arbetssätt som säger vad vi ska göra och hur. När verkligt svåra lägen uppstått har vi inte hunnit förhålla oss till verksamheten på det sätt vi sagt att vi ska göra. Det var inte bra. Våra kunder ska kunna lita på att tåget går, och att de får veta i god tid om det är bättre att resa på annat sätt.

– Vi förstår att förtroendet för oss är svagt och att vi måste göra stora förbättringar för att återfå det. 

– Vi har därför ett erbjudande under en begränsad period då vi erbjuder periodkort till ett kraftigt rabatterat pris. 

– Vi hoppas genom det få både befintliga kunder att fortsatt resa med oss och förhoppningsvis även få någon ny att prova på oss.

Drabbar hela Sverige

Men vintern drabbar inte enbart Norrtåg. Hela branschen vittnar om liknande problem.
Och det här är inte första vintern med kyla och mycket snö. För några år sedan var läget lika illa i Sverige, och Trafikutskottet initierade en utredning för att komma tillrätta med problemen inför kommande vintrar. Inget hände efter det.

Viltstängsel och bättre plogning

Det borde vara självklart att Sveriges tågspår plogas ordentligt och får skyddande viltstängsel, precis som Trafikverket gör med de stora bilvägarna, menar Mats Wilhelmsson.

– Vi kommer göra allt, i alla sammanhang, för att själva och tillsammans med andra i branschen arbeta för en vettig snöröjning i framtiden. Vi måste lyckas annars blir även nästa vinter tuff och det kan vi inte tillåta.

Ytterligare upplysningar
Mats Wilhelmsson, chef marknad och avtal, tel: 070-007 92 63,
e-post: mats.wilhelmsson@tagkompaniet.se

 

___________________________________

Svenska Tågkompaniet AB – Tågkompaniet – bildades år 1999 för att vinna upphandlingen av Sveriges nattågstrafik till och från övre Norrland. Sedan dess har vi befäst vår plats på den svenska järnvägsmarknaden. I dag är vi ett väletablerat företag med gott renommé samt en stabil och långsiktig ägare. Vi förfogar över resurser, kompetens och system som täcker alla typer av tågtrafik i Sverige. www.tagkompaniet.se

 

Prenumerera

Dokument & länkar