Audionommottagning växer hos Wallenstam

Report this content

En ökad mängd dagliga spontanbesök och samlokalisering av lokaler gör att Audionommottagning Göteborg, inom förvaltningen Habilitering och Hälsa, utökar sin yta på Södra Gubberogatan 6 i Göteborg. Med en tillförhyrning på drygt 400 kvadratmeter ökas den totala lokalytan till nästan 3 300 kvadratmeter från och med juni månad.

– Vi trivs väldigt väl i lokalerna och med det centrala, lättillgängliga läget. Med en större yta och ombyggnation ser vi fram emot möjligheter till drop-in-besök och att därmed kunna erbjuda kompletterande jourbesök/service på samma adress som vi idag utför samtlig hörselrehabilitering, säger Jakob Malmström, enhetschef för Audionommottagningen.

I juni ska ombyggnation och lokalanpassning på Södra Gubberogatan 6 vara klar och öppnandet för patienter beräknas ske i september.

– Det är väldigt trevligt när våra kunder växer tillsammans med oss så som Audionommottagningen Göteborg nu gör. När det dessutom underlättar och ger positiva effekter för både verksamheten och deras patienter känns det extra bra, säger Marina Fritsche, regionchef Göteborg och vice vd för Wallenstam.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ), tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm, och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 58 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 10 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar