Förändring i Wallenstams koncernledning

Ulf Ek lämnar sin roll som finansdirektör och medlem i Wallenstams koncernledning per den 1 september. Ulf kommer att arbeta kvar inom bolaget som Senior Advisor och hans roll som finansdirektör ersätts av CFO Susann Linde.

– Ulf har arbetat inom koncernen sedan 2004 och hela tiden haft ett ansvar för våra finansiella frågor. Hans engagemang och kompetens inom området har betytt väldigt mycket för bolagets utveckling så det gläder mig att Ulf även framöver kommer fortsätta bidra med sin kunskap och sitt engagemang i bolaget, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Ulf Ek är född 1949 och har arbetat som finansdirektör i Wallenstamkoncernen sedan 2004.

– Jag har haft många fantastiska år som finansdirektör för Wallenstam och ser nu fram emot att trappa ner lite i tid men samtidigt fortsätta arbeta med vissa strategiska frågor som Senior Advisor, säger Ulf Ek.

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 43 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 49 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar