Genomförda affärer, inflyttar och byggstarter under kvartal 1, 2021

Report this content

Under årets första kvartal har Wallenstam färdigställt totalt 405 hyresrätter. Ytterligare ett projekt, Kv.7 i stadsutvecklingsprojektet Kallebäcks Terrasser i Göteborg med 189 lägenheter, har byggstartats. Dessutom har Wallenstam genomfört ett antal fastighetsaffärer under kvartalet.

Byggstarten av de 189 lägenheterna i Kv.7 i  Kallebäcks Terrasser innebär att totalt 975 lägenheter nu är under produktion i stadsutvecklingsprojektet i Göteborg. Sammantaget har Wallenstam 2 095 lägenheter under produktion, efter att 405 hyresrätter har färdigställts och inflyttats under kvartalet i följande projekt.

  • 42 lägenheter i Parkstråket 1, Haninge. Projektet omfattar totalt 154 lägenheter, varav 17 delningslägenheter med totalt 85 uthyrningsrum. Sammanlagt 96 lägenheter är inflyttade.
  • 53 lägenheter i Parkstråket 2, Haninge. Projektet omfattar totalt 131 lägenheter varav 99 nu är inflyttade.
  • 35 lägenheter i Söra Kvarter, Österåker. Projektet omfattar totalt 305 lägenheter varav 202 nu är inflyttade.
  • 55 lägenheter i Allén, Tyresö. Projektet omfattar totalt 221 lägenheter varav 155 nu är inflyttade.
  • 158 lägenheter i Elisedal, Göteborg. Projektet omfattar totalt 336 lägenheter varav 240 nu är inflyttade.
  • 62 lägenheter i Kv. Rosengången, Mölnlycke Fabriker, Härryda. Projektet med 123 lägenheter är nu helt färdigställt.

Följande affärer har genomförts under kvartalet:

  • Fastigheten Härryda Mölnlycke 1:169 omfattande mark med byggrätter har sålts till Bonava. Köpeskillingen uppgick till cirka 34 Mkr och frånträde skedde den 26 januari 2021.
  • Tomträtten för fastigheten Järnbrott 195:1 har friköpts från Göteborg stad. Köpeskillingen uppgick till cirka 34 Mkr och tillträde skedde den 1 februari 2021.
  • Fastigheterna Mörten 6, Nejonögat 16 samt Nejonögat 17 vid Åbybergsgatan i Mölndal har till följd av en markanvisning förvärvats från Mölndals kommun. Köpeskillingen uppgick till cirka 190 Mkr och tillträde skedde den 18 februari 2021.
  • Tomträtten tillhörande fastigheten Göteborg Gamlestaden 740:23, med adress Marieholmsgatan 60-62, förvärvades via bolag till ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 17 Mkr. Tillträde skedde den 1 mars 2021. I samband med affären har ett nytt tolvårigt hyresavtal tecknats med BJORA Group AB, verksamma inom spedition och logistik, avseende hela tomträtten.

Under kvartalet erhöll Wallenstam en markanvisning i Barkarbystaden, Järfälla, vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande den 2 februari 2021.

Dessutom har Wallenstam köpt den byggnad som utgjort den tillfälliga Östermalmshallen i Stockholm. Köpeskillingen uppgick till cirka 12 Mkr.

Wallenstam har även sålt hela sitt aktieinnehav i Exeger Sweden, samt förvärvat aktier i Klarna, vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande den 29 mars 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel: 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm, och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 58 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 10 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar