Hedin bil väljer grön el från Wallenstam NaturEnergi

Garanterat grön el till ett bra pris var avgörande faktorer när Hedin bil nyligen gjorde sitt val av ny elleverantör. Sammantaget förses nu företagets 29 fastigheter på 165 000 kvadratmeter med förnybar el från Wallenstam NaturEnergi.

– Miljöfokus är prioriterat hos oss. Vi planerar att inom en snar framtid fortsätta vår satsning och installera laddningsstationer för elbilar vid flertalet anläggningar. Det gjorde vårt val av elleverantör enkelt, Wallenstam NaturEnergi levererar enbart förnybar el, säger Thomas Lindblad, fastighetschef på Hedin bil.

Hedin bil representerar 22 bilvarumärken, från Kristianstad i söder till Uppsala och Enköping i öster. De tillhör en målgrupp som successivt har ökat för Wallenstam NaturEnergi under 2012, externa kunder som inte är hyresgäster.

– Miljövänlig el till ett bra pris är attraktivt för alla som vill driva en klimatklok verksamhet. Majoriteten av våra elkunder gör ett medvetet miljöval. Flest nya kunder når oss via vår egen webb samt elskling.se som jämför såväl elpriser som avtalsformer från Sveriges elhandelsbolag, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

– För oss känns det riktigt bra att hitta ett givande samarbete med en lokal aktör samtidigt som vi gör ett aktivt miljöval, säger Anders Hedin, vd för Hedin bil.

Wallenstam har i dagsläget 41 vindkraftverk och tre vattenkraftverk i drift med en total installerad effekt på 81 megawatt. Senast drifttagna vindkraftparkerna som byggts i egen regi är Vettåsen/Mårtensklack, i Sandviken och Ockelbo kommuner i Gästrikland.

För ytterligare information:

Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38.
Thomas Lindblad, fastighetschef Hedin bil tel. 031-790 01 00 alt. 0701-78 80 01

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 27 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och cirka 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att bli självförsörjande. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar