Hyresöverenskommelse i Göteborg

Report this content

Wallenstam och Hyresgästföreningen Region Västra Sverige har enats om en hyresöverenskommelse för Göteborg.

”Vi har mot bakgrund av den extremt oroliga tid som råder i samhället nu beslutat oss för att göra denna överenskommelse. Höjningen täcker inte alla kostnadsökningar, men vi har valt att ändå komma överens på denna nivå för att hyresgästerna ska få ett besked om sin kommande hyra och inte riskera retroaktiv hyra”, säger vd Hans Wallenstam.

”Tack vare vår finansiella stabilitet har vi gett oss möjligheten att se årets kostnadsökningar på några års sikt. Vi alla hoppas att den höga inflationen är övergående”, säger vd Hans Wallenstam.

Hyresöverenskommelsen avser cirka 2 800 lägenheter i Göteborgs kommun och innebär hyreshöjningar för nyproduktion med presumtionshyra upp till 2,5 procent och för övriga upp till 4,5 procent från 1 februari 2023.

Denna överenskommelse ligger utanför den så kallade Trepartsöverenskommelsen mellan Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta. Vi är dock fortfarande del av denna Trepartsöverenskommelse, som strävar efter en gemensam syn på faktorer som ligger till grund för framtida hyresförhandlingar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ), tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38, elisabeth.vansvik@wallenstam.se

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 65 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 12 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar elenergi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar