Meddelande gällande återköp av egna aktier

Wallenstam AB har per den 4 juli 2012 återköpt 28 000 aktier av serie B till en snittkurs av 69,1373 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 1 125 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 154 750 000 av serie B och 117 250 000 av serie A.

 

Göteborg den 5 juli 2012

Wallenstam AB (publ)

För ytterligare information:

Ulf Ek, finansdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 0705-17 11 37
Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 27 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,2 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att bli självförsörjande. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 54 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 500 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar