Meddelande gällande återköp av egna aktier

Wallenstam AB har per den 10 juni 2013 återköpt 20000 aktier av serie B till en snittkurs av 89.279 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 2 100 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 154 750 000 av serie B och 17 250 000 av serie A.

Göteborg den 11 juni 2013

Wallenstam AB (publ)

För ytterligare information:
Ulf Ek, finansdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 0705-17 11 37
Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 28 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm vilket ger cirka 1,6 miljarder kronor i hyror. Wallenstam är från och med årsskiftet 2012/2013 även självförsörjande på förnybar energi. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

Prenumerera