Meddelande gällande återköp av egna aktier

Wallenstam AB har per den 16 juni 2014 återköpt 24 000 aktier av serie B till en snittkurs av 109,47 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 1 500 000 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 152 750 000 av serie B och 17 250 000 av serie A.

  

Göteborg den 17 juni 2014
Wallenstam AB (publ)

För ytterligare information:
Ulf Ek, Finansdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 0705-17 11 37
Susann Linde, Administrativ direktör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt.0705-17 11 34
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 29 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 8 700 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 69 egna vind- och vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 55 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 10 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera