Meddelande gällande återköp av egna aktier

Wallenstam AB har per den 11 november 2014 återköpt 22 500 aktier av serie B till en snittkurs av 114,857 kr. Bolagets aktuella innehav i egna aktier uppgår till 2 273 500 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Wallenstam uppgår till 152 750 000 av serie B och 17 250 000 av serie A. 

Göteborg den 12 november 2014
Wallenstam AB (publ)

För ytterligare information:
Ulf Ek, Finansdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 0705-17 11 37
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig
Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt.0705-17 11 34
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg och Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 28 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 600 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 69 egna vind- och vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera