Mölnlyckebor får sätta namn på framtiden

Mölnlyckeborna får nu vara med och sätta namn på sex kvarter i Mölnlycke fabriker som en del av utvecklingen och dialogarbetet i området. I samband med marknaden Bruksgatan Market den 14 oktober startar en namngivningstävling som pågår till den 30 november. Genom att gå en historisk promenad i området får deltagarna möjlighet att namnge de kommande kvarteren. Vinnaren utses av en jury bestående av representanter från Härryda kommun och Wallenstam. Priset blir att få en vacker passage i området uppkallad efter sig.

– Dialogarbetet har varit en viktig del i vår process och med denna namngivningstävling tar vi nästa steg. Med Mölnlycke Fabriker vill vi utveckla, förtäta och knyta samman nuvarande centrum med den unika bruksmiljön för att skapa en attraktiv och levande blandstad. Nu tar vi hjälp av de som känner området bäst för att namnge de kommande kvarteren, säger Marina Fritsche, regionchef för Wallenstam.

Namngivningstävlingen startar i samband med Bruksgatan Market, en återkommande småskalig marknad som nu arrangeras för tredje gången i Mölnlycke Fabriker. Ett 20-tal utställare erbjuder allt från lakritschips, italienskt kaffe, nybakt bröd till smycken, konst och upplevelser för hela familjen.

– Bruksgatan kommer att bli en huvudgata i det blivande området, marknaden Bruksgatan Market är ett sätt att visa vad vi vill skapa med den framtida stadsdelen. Vi får också möjlighet att lyssna in besökarnas tankar kring området där vi hoppas kunna starta byggnation i början av nästa år, säger Marina Fritsche, regionchef för Wallenstam.

Mölnlycke Fabriker grundades 1849 av köpmannen Gustaf Ferdinand Hennig. Sedan dess har området haft många olika verksamheter alltifrån att man vävt textilier, producerat papper och bryggt öl längs ån vid Bruksgatan. 2013 tecknades ett ramavtal mellan Wallenstam och Härryda kommun om att etappvis utveckla och förtäta med bostäder vid Mölnlycke Fabriker. Detaljplanen för området är pågående och innehåller ca 600 bostäder.

För att delta i namngivningstävlingen, som startar 14 oktober och pågår till 30 november, krävs att man fyller i en talong som kan hämtas vid Wallenstams glaspaviljong i området alternativt deltar via molnlyckefabriker.se.

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 39 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 7 600 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

Taggar:

Om oss

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 49 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar