Strukturella fastighetsaffärer för ökad nyproduktion

Wallenstam har tecknat avtal om fastighetsförsäljningar för sammantaget 1,4 Mdr, fastighetsförvärv motsvarande 503,2 Mkr och förvärv av två byggrätter.

Försäljningarna omfattar Wallenstams förvaltningsfastigheter i Helsingborg, exkluderat projekt och projektfastigheter, samt fastigheter i Nacka, Orminge.

Förvärven avser nio bostadsfastigheter i centrala Göteborg samt två byggrätter i Uppsala.

 - Det här är en strategisk omprioritering av vårt fastighetsinnehav, i och med vår satsning på nyproduktion av hyresrätter. Under 2013 kommer vi att ha cirka 1500 lägenheter i produktion och ambitionen är att det ska öka, vilket vi skapar möjligheter för med affärer som dessa, säger Hans Wallenstam, vd.

Byggrätterna i Uppsala ligger i Gränby respektive Kvarngärdet och förvärvas från Rikshem. De nio bostadsfastigheter som Wallenstam förvärvar av Rikshem med centralt belägna adresser som Norra Gubberogatan, Redbergsvägen och Friggagatan tillträds den 30 september.                       

Fastigheterna som frånträds i Helsingborg säljs för ett fastighetsvärde om 858,6 Mkr till Rikshem och omfattar Wallenstams förvaltningsfastigheter, exklusive fastigheter som är under om- eller nybyggnation som Vildvinet 1, 3 och 4, Pål Ibb 21 och Oskar II 11. Wallenstams satsning på nyproduktion i
Helsingborg fortsätter enligt plan. Först ut är nyproduktionerna i exempelvis Laröd och Mariastaden med sammantaget 220 lägenheter. Tenzing har varit rådgivare i affären.

Avtal om försäljningarna i Nacka Orminge avser fastigheterna Orminge 39:1, med adress Skarpövägen, som säljs till en av hyresgästerna bildad bostadsrättsförening för 310 Mkr. Den andra bostadsrättsförsäljningen är Orminge 44:1, med adress Edövägen, som säljs för 203,5 Mkr. Tillträde för båda bostadsrättsföreningarna sker under september 2013.

Fastigheterna som förvärvats i Göteborg har följande beteckningar och adresser:                

  • Gårda 64:1, Redbergsvägen 11 a-b
  • Gårda 69:1, Gradmansplatsen 1, Redbergsvägen 17 a-b
  • Gårda 69:3, Norra Gubberogatan 5
  • Gårda 69:4, Norra Gubberogatan 7
  • Gårda 69:5, Norra Gubberogatan 9
  • Gårda 69:6, Norra Gubberogatan 11
  • Gårda 69:15, Lagströmsplatsen 4, Norra Gubberogatan 23 B
  • Gårda 69:24, Kobbarnas väg 8
  • Stampen 15:18, Friggagatan 25.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juni 2013 klockan 08.00.   

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00, 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 28 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,1 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam är också självförsörjande på förnybar energi med drygt 50 egna vind- och vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media