Wallenstam delårsrapport 1 jan–30 sep 2019: Kvartalets överskottsgrad ökar till 79 %

Report this content

Hans Wallenstam, vd, samt Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, kommenterar resultatet på www.wallenstam.se/presentationer. Filmen publiceras senast kl. 08.30. Conference call med Susann Linde äger rum kl. 09.30 via www.financialhearings.com. Presentationen finns tillgänglig på www.wallenstam.se/presentationer.

1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2019

 • Substansvärdet per aktie ökar med 3,40 kr i perioden och uppgår till 85,70 kr (79,20).
 • Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 12 % och uppgår till 851 Mkr (758).
 • Hyresintäkterna ökar med drygt 6 % och uppgår till 1 511 Mkr (1 422).
 • Byggnation av fastigheter uppgår till 2 390 Mkr (1 552).
 • På bokslutsdagen hade vi 2 848 lägenheter i produktion.
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 1 009 Mkr (1 068).
 • Resultat före skatt uppgår till 1 286 Mkr (1 917) och resultat efter skatt uppgår till 1 038 Mkr (1 769), motsvarande 3,2 kr per aktie (5,5).

1 JULI–30 SEPTEMBER 2019

 • Förvaltningsresultat fastigheter ökar med 3 % och uppgår till 304 Mkr (296).
 • Hyresintäkterna ökar med 6 % och uppgår till 510 Mkr (480).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 460 Mkr (183).
 • Resultat efter skatt uppgår till 463 Mkr (459), motsvarande 1,4 kr per aktie (1,4).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:

”Verksamheten fortsätter att leverera resultat. Vi ser ett högre förvaltningsresultat, som ökar med 12 % jämfört med förra året, en överskottsgrad om 79 % i kvartalet och ytterligare ökning i substansvärdet, som nu uppgår till 85,70 kronor per aktie. Vi följer planen och arbetar kontinuerligt med att förekomma och hantera de eventuella utmaningar som dyker upp längs vägen.”

”Vi fortsätter att jobba med det vi gör bra – att skapa efterfrågade hem och arbetsplatser och utveckla områden som är trygga och attraktiva. God kvalitet, kostnadskontroll och effektiva processer i byggande, uthyrning och förvaltning är nycklar till fortsatt framgång, och något som vi förstås fokuserar på även framåt.”

För fullständig rapport se bifogad PDF.

 

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 klockan 08:00.

För ytterligare information:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm, och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 50 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.