Wallenstam emitterar obligationer om 400 Mkr

Wallenstam har idag genomfört en emission av obligationer om 400 Mkr. Lånet löper över två år med en fast ränta om 0,48 %. Obligationerna är icke säkerställda.

Obligationslikviden kommer att användas till kommande investeringar samt omstrukturering av låneportföljen. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm AB. Svenska Handelsbanken har agerat emissionsinstitut.

Emissionen har skett inom ramen för det MTN-program (Medium Term Notes) som etablerades den 1 november 2017 och som syftar till att skapa en bredare och mer flexibel kapitalförsörjning. Hittills har obligationer om 2,55 Mdr emitterats inom MTN-programmet.

Programmet har en låneram om fem miljarder kronor och ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden. Svenska Handelsbanken är ledarbank, och Nordea Bank, Svenska Handelsbanken samt Swedbank deltar som emissionsinstitut för MTN-programmet.

För ytterligare information:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 42 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 8 500 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.

Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 58 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 10 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar