Wallenstam har emitterat en grön obligation om 500 Mkr

Report this content

Wallenstam har under gårdagen emitterat en grön obligation under sitt gröna ramverk och MTN-program. Emissionen omfattar 500 Mkr med en löptid om två år och med en rörlig ränta om 3M STIBOR + 60 punkter. Obligationen är icke säkerställd.

Även denna obligationslikvid kommer att användas till refinansiering av Wallenstams 66 vindkraftverk.

- Det är mycket glädjande att efterfrågan på våra obligationer är fortsatt stor, säger Hans Wallenstam, vd.

Obligationen kommer att noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List. Svenska Handelsbanken har agerat emissionsinstitut.

Det gröna ramverket beskriver bland annat vilka typer av projekt och tillgångar som kan finansieras med hjälp av gröna obligationer. Ramverket har granskats av det oberoende analysinstitutet Cicero (Center for International Climate Research) och fått det högsta betyget, Dark Green.

Mer information om Wallenstams gröna obligationer finns på www.wallenstam.se/greenbonds.

För ytterligare information:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm, och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 49 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar