Wallenstam kalendarium 2003

Report this content

Wallenstam kalendarium 2003 · Bokslutskommuniké 2002 18 februari · Årsredovisning 2002 Tryckt årsredovisning finns tillgänglig från v 13 · Bolagsstämma 8 april · Kvartalsrapport 1 14 maj · Kvartalsrapport 2 13 augusti · Kvartalsrapport 3 12 november · Bokslutskommuniké 2003 februari 2004 · Göteborg den 14 januari 2003 Lennart Wallenstam Byggnads AB Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av Marknads- och Informationsdirektör Thomas Dahl, telefon 031-20 00 00 alternativt 0705-17 11 42. Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med sammanlagt över 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter ca 900 miljoner kronor i hyror och har ett fastighets-värde om cirka 10 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984. www.wallenstam.se Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) S-401 84 Göteborg Besöksadress Södra Vägen 1 Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/14/20030114BIT00170/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar