Wallenstam lanserar ramverk för gröna obligationer

Report this content

Wallenstam har sedan flera år funnits på den svenska obligationsmarknaden. Nu tar Wallenstam nästa steg och har i samarbete med Handelsbanken upprättat ett ramverk för gröna obligationer. Ramverket har granskats av Cicero och erhållit högsta betyg, Dark Green.

Det gröna ramverket ger Wallenstam möjlighet att emittera gröna obligationer under det ordinarie MTN-programmet (Medium Term Notes). Ramverket beskriver vilka typer av projekt och tillgångar som kan finansieras med hjälp av gröna obligationer. 

Ramverket har granskats av det oberoende analysinstitutet Cicero (Center for International Climate Research) och fått ett mycket starkt resultat. Cicero ger i sin så kallade second opinion Wallenstams ramverk det högsta betyget, Dark Green. Även strukturen för styrning och rapportering i ramverket erhåller det högsta betyget, Excellent.

- Wallenstams närvaro på obligationsmarknaden syftar till att skapa en bredare och mer flexibel kapitalförsörjning. Med vårt omfattande hållbarhetsarbete i ryggen känns det naturligt för oss att ta steget mot mer grön finansiering, säger Hans Wallenstam, vd.

Mer information om Wallenstams gröna obligationer finns på www.wallenstam.se/greenbonds.

För ytterligare information:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm, och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 47 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar