Wallenstam noterar grön obligation på Nasdaqs hållbara obligationsmarknad

Report this content

Idag firade Wallenstam noteringen av sin gröna obligation om 500 Mkr på Nasdaq Stockholms hållbara obligationsmarknad. Wallenstams anställda, banker och investerare samlades på Wallenstams huvudkontor på Kungsportsavenyen i Göteborg för klockringning och noteringsceremoni.

Bolagets hållbarhetschef Karin Mizgalski ringde i klockan och vd Hans Wallenstam uppmärksammade i sitt tal att intresset för Wallenstams gröna obligation har varit väldigt stort och även att Wallenstam i år firar 35 år som noterat börsbolag.

- Jag känner mig stolt över lanseringen av vårt gröna ramverk som fick de fina betygen Dark Green och Excellent i granskningen, vilket även speglar hur vi inom Wallenstam arbetar med både långsiktighet och hållbarhet i fokus. Jag är också väldigt glad över att obligationen nu noteras på Nasdaqs hållbara obligationsmarknad, säger Hans Wallenstam, vd.

- Vi är stolta över att kunna bidra med en infrastruktur kring en hållbar marknad där Norden visat stort ledarskap. Inte minst den svenska fastighetssektorn har på relativt kort tid tagit stora kliv i sitt hållbarhetsarbete. Många av de svenska fastighetsbolagen har valt att även integrera hållbarhet i sin finansiella verksamhet via gröna obligationer vilket i sin tur bidragit till tydliga och ambitiösa mål som ofta varit mer långtgående än existerande standarder. Vi hoppas och tror att fler sektorer kommer följa i Wallenstams och fastighetssektorns spår under kommande år, säger Ann-Charlotte Eliasson, Noteringschef Nordic Fixed Income på Nasdaq.

Obligationslikviden från den aktuella emissionen kommer att användas till refinansiering av Wallenstams 66 vindkraftverk.

Det gröna ramverket beskriver bland annat vilka typer av projekt och tillgångar som kan finansieras med hjälp av gröna obligationer. Ramverket har granskats av det oberoende analysinstitutet Cicero (Center for International Climate Research) och har fått det högsta betyget, Dark Green. Vidare har Cicero gett betyget Excellent till Wallenstams styrningsarbete i relation till det gröna ramverket.

Mer information om Wallenstams ramverk och gröna obligationer finns på www.wallenstam.se/greenbonds.

För ytterligare information:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm, och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 47 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 9 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Dokument & länkar