Wallenstam tecknar avtal med ENERCON värt cirka 750 Mkr

Wallenstam har som mål att vara självförsörjande på förnyelsebar el 2012 och säkrar nu leveranserna av ytterligare vindkraftverk genom ett avropsavtal med vindkraftsleverantören ENERCON.
Avtalet, som har ett värde på cirka 750 Mkr, omfattar leverans av 29 vindkraftverk under 2011.

– Att bli självförsörjande på förnyelsebar el är för oss viktigt utifrån kostnadssynpunkt. Det är dessutom en prioriterad fråga utifrån ett miljöperspektiv. Vi är naturligtvis glada över att kunna vidareutveckla vårt samarbete med ENERCON som är ett av de världsledande företagen inom vindkraft, säger Hans Wallenstam, Vd för Wallenstam.

Wallenstam har hittills fattat beslut om vindkraftsinvesteringar för cirka 550 Mkr, till det tillkommer nu avropsavtalet med ENERCON som omfattar en beställning av ytterligare 29 verk med ett totalt värde på cirka 750 Mkr.

Wallenstam har idag fyra vindkraftverk i drift och ytterligare fem verk byggs i år. Under perioden 2009-2010 beräknas ytterligare 13 verk tas i drift.

De 29 verken som omfattas av det nya avropsavtalet kommer delvis att produceras i ENERCONS svenska fabrik i Malmö.

– Med detta avtal tar ENERCON och Wallenstam ett gemensamt stort och viktigt steg i den svenska utbyggnaden av vindkraften, säger Claes Jeppsson, försäljningschef i Sverige för ENERCON GmbH.Om oss

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 54 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 9 500 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar