Wallenstams årsredovisning 2017 tillgänglig på www.wallenstam.se

Report this content

Wallenstams årsredovisning med hållbarhetsredovisning för 2017 finns nu på www.wallenstam.se/rapporter. Den tryckta versionen av årsredovisningen finns tillgänglig på Wallenstams huvudkontor, Kungsportsavenyen 2, Göteborg senast från och med vecka 14.

En tryckt årsredovisning kan beställas genom att skicka e-post till bestallning@wallenstam.se, skriva till Wallenstam AB, 401 84 GÖTEBORG, eller ringa på telefon 031-20 00 00.

Denna information är sådan som Wallenstam AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2018 klockan 15.00.

För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, Kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 38

www.wallenstam.se

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 41 miljarder kronor och kundbasen utgörs av drygt 8 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med 64 egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1984.