Wallenstams årsredovisning 2020 tillgänglig på www.wallenstam.se

Report this content

Wallenstams årsredovisning med hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu på www.wallenstam.se. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Wallenstams huvudkontor, Kungsportsavenyen 2, Göteborg, från mitten av april.

En tryckt årsredovisning kan beställas genom att skicka e-post till info@wallenstam.se, skriva till Wallenstam AB, 401 84 GÖTEBORG, eller ringa på telefon 031-20 00 00.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, Wallenstam AB, 031-20 000 alt. 0705-17 11 34

www.wallenstam.se

 

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2021 kl. 14.30 CET.

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm, och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 58 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 10 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.