Wallenstams delårsrapport 1 jan–30 sep 2021: Affärsmodell som skapar resultat

Report this content

Hans Wallenstam, vd, och Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, kommenterar rapporten på www.wallenstam.se/presentationer. Filmen publiceras senast kl. 08.30.
Conference call med Hans Wallenstam och Susann Linde äger rum kl. 09.30 via www.financialhearings.com. Presentationen finns tillgänglig på www.wallenstam.se/presentationer före kl. 09.30.

1 januari–30 september 2021

 • Substansvärdet per aktie ökar med 8,90 kr i perioden och uppgår till 107,20 kr (98,30).
 • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 968 Mkr (860).
 • Hyresintäkterna uppgår till 1 721 Mkr (1 576).
 • Investering i byggnation av fastigheter uppgår till 2 471 Mkr (2 955).
 • På bokslutsdagen är 2 212 lägenheter under produktion.
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 1 496 Mkr (616), varav 599 Mkr (616) kommer från värdetillväxt i nyproduktion.
 • Resultat före skatt uppgår till 2 770 Mkr (1 240) och resultat efter skatt uppgår till 2 650 Mkr (974), motsvarande 8,1 kr per aktie (3,0).

1 juli–30 september 2021

 • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 358 Mkr (310).
 • Hyresintäkterna uppgår till 585 Mkr (536).
 • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 477 Mkr (187), varav 210 Mkr (187) kommer från värdetillväxt i nyproduktion.
 • Resultat efter skatt uppgår till 828 Mkr (344), motsvarande 2,5 kr per aktie (1,1).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:

”Som jag tidigare har kunnat konstatera, fungerar vår affärsmodell väldigt bra även i tuffare tider. Det visar sig inte minst i vårt resultat där exempelvis driftnettot ökar med 10 % för delåret, och förvaltningsresultatet med 13 %.”

”Vi fortsätter att producera nya hem – nyligen byggstartade vi vår 10 000:e lägenhet sedan millennieskiftet. Genom allt det arbete vi gör för att utveckla våra fastigheter och bygga nya, så skapar vi vår egen tillväxt, vilket känns helt fantastiskt!”

För fullständig rapport se bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB, 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
www.wallenstam.se

Denna information är sådan som Wallenstam är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2021 kl. 08:00 CEST.

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm, och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 61 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 11 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar energi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.