• news.cision.com/
  • WALLENSTAM/
  • Wallenstams delårsrapport 1 jan–31 mar 2022: Fastighetsbestånd i attraktiva lägen med en stabil efterfrågan

Wallenstams delårsrapport 1 jan–31 mar 2022: Fastighetsbestånd i attraktiva lägen med en stabil efterfrågan

Report this content

Hans Wallenstam, vd, och Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, kommenterar rapporten på www.wallenstam.se/presentationer. Filmen publiceras senast kl. 08.30.
Conference call med Hans Wallenstam och Susann Linde äger rum kl. 08.45 via www.financialhearings.com. Presentationen finns tillgänglig på www.wallenstam.se/presentationer före kl. 08.45.

1 januari–31 mars 2022

  • Substansvärdet per aktie ökar med 3,30 kr i perioden och uppgår till 117,80 kr (114,50).
  • Förvaltningsresultat fastigheter uppgår till 322 Mkr (291).
  • Hyresintäkterna uppgår till 616 Mkr (561).
  • Investering i byggnation av fastigheter uppgår till 684 Mkr (807).
  • På bokslutsdagen är 1 609 lägenheter under produktion.
  • Värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgår till 187 Mkr (311), varav hela värdeförändringen kommer från värdetillväxt i nyproduktion.
  • Resultat före skatt uppgår till 1 285 Mkr (901) och resultat efter skatt uppgår till 1 207 Mkr (723), motsvarande 3,7 kr per aktie (2,2).

Kommentar från vd Hans Wallenstam:
”Det är mycket glädjande att substansvärdet per aktie sedan starten av affärsplanen har ökat med 38,60 kronor! Det är i tider som dessa som vi kan luta oss mot ett fantastiskt fastighetsbestånd med kommersiella fastigheter i absoluta centrum av Göteborg och bostadsfastigheter i attraktiva områden i starka tillväxtregioner – Göteborg, Stockholm och Uppsala. Efterfrågan på vår produkt är fortsatt stark.”

”Wallenstam är självförsörjande på el genom satsningen på att producera energi i egna vindkraftverk och solpaneler. Förutom att vara hållbara så innebär det en säkring för elprisets utveckling. Detta i en tid då energipriserna har fortsatt vara väldigt volatila och vi sett en extrem prisuppgång.”

För fullständig rapport se bifogad pdf.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susann Linde, CFO och IR-ansvarig Wallenstam AB, 031-20 00 00 alt. 0705-17 11 34
www.wallenstam.se

Denna information är sådan som Wallenstam är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl 08:00 CEST.

Wallenstam är ett fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 64 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 11 000 hushåll och 1 000 företag. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 1 miljon kvm. Wallenstam är självförsörjande på förnybar elenergi med egna vindkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm sedan 1984.