Aktierna som Wärtsilä emitterat i den vederlagsfria emissionen har införts i handelsregistret

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp Börsmeddelande 12.3.2018 kl 11.00 EET

Aktierna som Wärtsilä emitterat i den vederlagsfria emissionen har införts i handelsregistret

De nya aktierna som Wärtsilä Oyj Abp enligt bolagsstämmans 8.3.2018 beslut emitterat i den vederlagsfria aktieemissionen, totalt 394.482.260 stycken, har idag införts i handelsregistret. Syftet med den vederlagsfria emissionen är att förbättra likviditeten på Wärtsiläs aktier. Den vederlagsfria emissionen genomförs genom utnyttjande av aktieägares företrädesrätt, så att man för varje gammal aktie emitterar två nya aktier. I och med detta är den totala mängden aktier efter emissionen 591.723.390. Alla aktier ger i fortsättningen lika aktieägarrättigheter. Den vederlagsfria aktieemissionen genomförs i värdeandelssystemet och föranleder inga åtgärder av aktieägare. De nya aktierna ger aktieägarrättigheter från och med idag och blir föremål för offentlig handel 13.3.2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Kari Hietanen
Direktör, samhällsrelationer och juridiska ärenden
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 10 709 5609 
kari.hietanen@wartsila.com  

Natalia Valtasaari
Direktör, investerar- och medierelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Detta är Wärtsilä
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

Prenumerera