Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock Inc.:s Wärtsilä-innehav

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Börsmeddelande, 23.5.2019 kl. 8.30 lokal tid

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess andel av Wärtsiläs aktier och röster har överskridit 5%:s flaggningsgränsen 21.5.2019. Därmed äger BlackRock, Inc. 5,02% av Wärtsiläs aktier och röster, medan dess totala ägarandel i Wärtsilä är 5,19%.

BlackRock, Inc., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och röster % av aktier och röster genom finansiella instrument Summan av
%-andelarna
Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds 5,02% 0,16% 5,19% 591.723.390  
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts) 4,98% 0,24% 5,23%

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag Antal aktier och röster  %-andel av aktier och röster 
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7) 
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
FI0009003727 29.742.170 5,02%
SUMMA A 29.742.170   5,02%  

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a § i VPML:

Typ av finansiellt instrument  Förfallodag  Lösendag  Leveranssätt (aktieleverans/ kontantavräkning)  Antal aktier och röster  %-andel av aktier och röster 
Lånade värdepapper N/A N/A Aktieleverans  989.075 0,16%
CFD N/A N/A Kontantavräkning  5.816 0,00%
SUMMA B 994.891 0,16%

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

Prenumerera