Utnämningar i Wärtsiläs direktion

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Börsmeddelande, 5.3.2020 kl. 14.35

Följande utnämningar har gjorts till Wärtsilä Oyj Abp:s direktion till följd av beslutet att omorganisera Marine-affärsområdet i tre självständiga affärsområden. Syftet med omorganiseringen är att påskynda genomförandet av strategin och förenkla affärsstrukturen.

Roger Holm (f. 1972, ekonomiemagister), tidigare direktör för affärsområdet Wärtsilä Marine och direktionsmedlem, har utsetts till direktör för Marine Power med omedelbar verkan. Holm anställdes av Wärtsilä 1997 och har innehaft flera centrala ledningspositioner inom marin-, service- och IT-organisationerna.

Tamara de Gruyter (f. 1972, ingenjör) har utsetts till direktör för Marine Systems med omedelbar verkan. De Gruyter anställdes av LIPS 1999 som förvärvades av Wärtsilä 2002. Hon har sedan dess innehaft flera chefspositioner inom marin- och serviceverksamheterna. Sedan november 2019 har hon haft en central roll i Wärtsiläs omvandlingsinitiativ och ansvarat för den nyligen bildade Portfolio Business-affärsenheten.

Sean Fernback (f. 1963, diplom inom elektroteknik) har utsetts till direktör för Marine Voyage från och med 4.5.2020. Fernback har en stark bakgrund inom teknik och digitala innovationer från ett flertal olika industrier och han bidrar med sin kunskap till direktionens strategiska programvaruinsikter. Fernback var tidigare anställd som Chief Technology Officer på Navico där han ansvarade för att driva bolagets digitala marinagenda.

”Teknologi och regelverk driver marinmarknadens utveckling i snabb takt. Med vår nya struktur ger vi affärsområdena möjligheten att styra deras verksamhet på ett mera självständigt sätt. Tack vare snabbare beslutsfattande och en mindre komplex organisation påskyndar vi genomförandet av Smart Marine-strategin och ökar värdeskapning för våra kunder. Jag är övertygad att vi har stor nytta av en stärkt affärsnärvaro inom direktionen. Jag vill varmt välkomma våra två nya direktionsmedlemmar till Wärtsiläs ledarskapsteam,” kommenterar Jaakko Eskola, koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
 
Atte Palomäki
Direktör för kommunikation, varumärke och marknadsföring
 
Wärtsilä Oyj Abp

Tfn: +358 10 709 5599 
atte.palomaki@wartsila.com 

För investerarinformation, vänligen kontakta: 
 
Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp 
Tfn: +358 10 709 5637 
natalia.valtasaari@wartsila.com
 

Wärtsilä i korthet 
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2019 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com 

Alla Wärtsilä meddelanden finns tillgängliga på https://www.wartsila.com/media/news-releases och på http://news.cision.com/wartsila-corporation där även bilderna kan laddas ned.

Prenumerera

Media

Media